Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar en utförande entreprenad av två återvinningscentraler, en i Björna och en i Husum.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kramfors
Ur investeringsbudget. ÅVC Höga Kusten.
Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Tillbyggnad av vattenverk i Sollefteå
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av sågverk i Sollefteå
Tillbyggnad och fasadändring av såghus.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, högland 7:15.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak/förråd, billsta 7:8.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra användning från ramp till spolhall, kraften 4.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Skärmtak över entré.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förskolepaviljong, skärmtak, brunnen 2.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av cykelställ med tak Bollsta 23:1,92:1.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagertält/omlastningsstation för kemikalier, önet 1:1.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pumprum, hörnett 51:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad cykelställ, örnsköldsvik 4:10.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, bergom 6:1.
Nybyggnad av pumpstation i Sollefteå
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, butjärn s2330.
Nybyggnad av sophus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av bränsleanläggning ny adbluecistern.
Nybyggnad av panncentral i Ånge
Ansökan bygglov panncentral, anmälan eldstad.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Bygglolv, ombyggnad.
Nybyggnad av sophus i Härnösand
Bygglov - sopkärlsskåp.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov för nybyggnation av gasförråd.
Nybyggnad av förråd i Ånge
Bygglov förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två cykelförråd.
Nybyggnad av tvättanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tvättanläggning för fordon.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad grillplats.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad och tillbyggnad på industrifastighet.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad, flytt av silo.
Ombyggnad av lager i Ånge
Bygglov ombyggnad.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov samt startbesked - uppföra cistern.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Bygglov väderskydd busshållplats, vintergatan, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av förråd i Ånge
Bygglov, nybyggnad förrådstält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadförändring/solceller.
Ombyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov/startbesked - väsentlig ändring av cistern.
Ombyggnad av förråds-/utbildningslokal vid garnison i Härnösand
Byggnaden har idag tilluftsventilation. Befintligt ventilationssystem rivs i sin helhet och ett nytt FTX-system installeras. Byggnaden försörjs av fjärrvärme, i entreprenaden ansluts nytt ventilationsaggregat till värmesystem samt mindre tappvatten-/avloppsinstallationer.
Ombyggnad av bilverkstad i Sollefteå
Installation av oljeavskiljare i bilverkstad och garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:143.
Nya tätskikt på tak till AME i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: