Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av virkesterminal i Timrå kommun
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar en utförande entreprenad av två återvinningscentraler, en i Björna och en i Husum.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Ny tryckstegringsstation i Härnösand
Avser upphandling av en komplett tryckstegringsstation för en del av Härnösand Energi & Miljös fjärrvärmenät.
Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Nytt industriområde i Härnösand
8 tomter. Härnösands kommun avser i framtiden att exploatera tomtmark för Industriområdet Västra Saltvik är väster om E4 vid avfart Saltvik, gamla Ådalsvägen och området är beläget cirka 3,5 kilometer nordväst om Härnösands centrum. Planområdet avgränsas i norr av E4. I söder avgränsas planområdet av en kraftledningsgata. Ingen verksamhet har bedrivets på området och är oexploaterat mark. Nu planerar man att bygga en tillfällig ny industrigata Västra Saltvik för att kunna lämna schaktmassor från trafikverkets E4 Älandsbro projekt.
Lager för flytande biogödsel i Härnösand
Totalentreprenaden avser komplett leverans av Lager för flytande biogödsel (Gödsellager) vid Älands Återvinningsanläggning i Härnösand. Gödsellagret skall ha en lagringskapacitet om minst 1900 m3 och vara tillverkat av betong. Slutgiltigt placeras samt utformas gödsellagret med en geometri och höjdsättning som kombinerar god funktionalitet med lägsta möjliga kostnad. Konstruktioner och material skall utformas/väljas beaktat gödselns potentiellt korrosiva egenskaper och utifrån en generell förväntad teknisk livslängd om >25 år.
Tillbyggnad av sågverk i Sollefteå
Tillbyggnad och fasadändring av såghus.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, högland 7:15.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastkaj och parkering på willys.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak/förråd, billsta 7:8.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av cykelställ med tak Bollsta 23:1,92:1.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pumprum, hörnett 51:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad cykelställ, örnsköldsvik 4:10.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, bergom 6:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, butjärn s2330.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl Sörliden 1,2,3,4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Järvsta 1,2,6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Karlshem 1,Violen 7.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av bränsleanläggning ny adbluecistern.
Nybyggnad av panncentral i Ånge
Ansökan bygglov panncentral, anmälan eldstad.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Nybyggnad av tvättanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tvättanläggning för fordon.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av sjöbod i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad, flytt av silo.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Bygglov väderskydd busshållplats, vintergatan, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av förråd i Ånge
Bygglov, nybyggnad förrådstält.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra användning från ramp till spolhall, kraften 4.
Ombyggnad av bilverkstad i Sollefteå
Installation av oljeavskiljare i bilverkstad och garage.
Nya tätskikt på tak till AME i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: