Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

Utökning av industri i Umeå
Planer för nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ca 4-5 lediga tomter i varierande storlek.
Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.
Om- & tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av lufttorn i Umeå
Nybyggnad av lufttorn.
Nybyggnad av biltvätt i Ersboda, Umeå
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av lagerlokal med byte av fasadmaterial och fönster.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Om- och tillbyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av industrilokal i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall och uppförande av stängsel.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggtält tom 2018-08-01.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: