Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).
Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.
Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Umeå
Tillbyggnad av forskningslokal/växthus.
Tillbyggnad av industrilokal i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrihall med nya fönster och skärmtak samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av 2 st tälthallar.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av underjordsbehållare för avfallshantering.
Nybyggnad av växthus i Umeå
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-06-02 för nybyggnad av biodome/växthus.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förrådshall av tälttyp tom 2020-03-24.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av carportlänga med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: