Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av biltvätt i Ersboda, Umeå
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av byggnad för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Avser uppförande av byggnad för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Komplett byggnad, markarbeten, pelarfundament för oljebrygga, rör i mark, jordnings- och viss kabelinstallationer ingår.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av kontor i industrifastighet.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihallar, kontor och lager.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av lagerlokal med byte av fasadmaterial och fönster.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förrådstält.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggtält tom 2018-08-01.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad med cykelskärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Umeå
Tillbyggnad av sophus med carport.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus med rörbrygga.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Fasadändring på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: