Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Storuman

Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Svärtträsk
Entreprenaden omfattar att genomföra en kvalificerad täckning av gråbergsfyllning i norra dagbrottet vid Svärtträskgruvan. Sluttäckningen omfattar en yta på ca 5 ha och är uppbyggd av geomembran i polyeten, blandning av stenmjöl och grönlutslam, morän samt ett dränskikt av bergkross. Svärtträskgruvan ligger i Storumans kommun, öster om väg E45 i höjd med samhället Gunnarberg. Under verksamhetstiden bröts omkring 150 000 ton zinkmineralisering. Samtliga bolag som bedrivit gruvverksamhet vid Svärtträsk har gått i konkurs. På området finns ett dagbrott som under 2016 har återfyllts med vittrande gråberg som tidigare legat i upplag på området.
Nybyggnad av vattenverk i Hemavan
Nybyggnad av vattenverk i Hemavan.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm.
Tillbyggnad av verkstad i Storuman
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av slakteri i Storuman
Nybyggnad av slakthus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: