Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skellefteå

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad och tillbyggnad av virkestorkar.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med utvändig trappa.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av överbyggnad till pumpstation samt rivning av överbyggnad för avloppspumpstation.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för avhämtning av varor och skärmtak för kundvagnar samt rivning av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för barnvagnsramp vid förskola.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall (tält).
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av skorsten i Skellefteå
Fasadändring, två st skorstenar.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: