Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lycksele

Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande cykelskärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad pumphus samt förråd för pistmaskin.
Rivning av slamlagerbyggnad, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och vatten AB planerar att riva byggnad som använts som slamlager.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad samt ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: