Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Utökning av industri i Umeå
Planer för nybyggnad av industriområde.
Utbyggnad av lager i Malå
Nybyggnad av ett arkiv för borrkärnor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Om- & tillbyggnad av kallager i Skellefteå
Ombyggnad i Snickeri Klingans lokaler samt nybyggnad av kallförråd.
Om- & tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av lufttorn i Umeå
Nybyggnad av lufttorn.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av biltvätt i Ersboda, Umeå
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Norsjö
Bygglov industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad i Åsele
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Ombyggnad av vattenverk i Pauträsk
Föreliggande förfrågningsunderlag med däri uppställda krav samt angivna bestämmelser och handlingar avser undersökningsborrningar i Pauträsk för en eventuellt kommande ny vattentäkt.
Nybyggnad av industrihus i Nordmaling
Ansökan förhandsbesked industribyggnad, vesslan 2.
Rivning av industrihus i Sorsele
Ansökan om rivningslov för industribyggnad samt nedmontering av utrustning 4490 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Umeå
Tillbyggnad av forskningslokal/växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrilokal i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av verkstad i Storuman
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Uppförande av förråd (attefall).
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor med skärmtak och soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med utvändig trappa.
Tillbyggnad av industrihus i Malå
Tillbyggnad av industri.
Rivning av industrihus i Vindeln
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggtält tom 2018-08-01.
Nybyggnad av växthus i Umeå
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-06-02 för nybyggnad av biodome/växthus.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förrådshall av tälttyp tom 2020-03-24.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av carportlänga med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall och uppförande av stängsel.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av underjordsbehållare för avfallshantering.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Vindeln
Nybyggnad av väderskydd till laddstation för elfordon.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av överbyggnad till pumpstation samt rivning av överbyggnad för avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Nybyggnad av träkåta.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för avhämtning av varor och skärmtak för kundvagnar samt rivning av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för barnvagnsramp vid förskola.
Nybyggnad av skärmtak i Norsjö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av databod samt rivning av skärmtak och pumprefug.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall (tält).
Utvändigt underhåll av skorsten i Skellefteå
Fasadändring, två st skorstenar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrihall med nya fönster och skärmtak samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av väderskydd till laddstation för el.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny fasad och fönster.
Tillbyggnad av rökeri i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad rökeri.
Tillbyggnad av verkstad i Åsele
Ansökan om bygglov - entré 14 m2.
Nybyggnad av cistern i Åsele
Ansökan om bygglov - installation av ny underjordisk cistern.
Nybyggnad av lager i Sorsele
Ansökan om bygglov för garagetält.
Nybyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för lagertält 240 m2.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för vallabod 13,5 kvm.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder - miljöbod/förråd.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vindeln
Fasadändring på industrihus.
Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.
Ny pump till pumpstation i Hedensbyn, Skellefteå
Avser en pump till pumpstationen för kylvatten, Hedensbyn. Omfattningen är en dränkbarpump med inbyggd motor, kopplingsfot och nödvändiga fästen.
Tillbyggnad av industrihus i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: