Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (2)
Lycksele (10)
Malå (2)
Norsjö (1)
Sorsele (4)
Storuman (3)
Umeå (17)
Vindeln (3)
Vännäs (0)
Åsele (3)
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Utbyggnad av lager i Malå
Nybyggnad av ett arkiv för borrkärnor.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Om- & tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad och tillbyggnad av virkestorkar.
Nybyggnad av lufttorn i Umeå
Nybyggnad av lufttorn.
Nybyggnad av biltvätt i Ersboda, Umeå
Nybyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Renovering av vattenverk i Åsele kommun
Objektet består av rivning och ombyggnad av rörsystem på sug och trycksida. Förberedelse för installation av UV-ljus. Byte av garnityr i reservoar. Rivning av gamla filter.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av kontor i industrifastighet.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Ombyggnad av vattenverk i Pauträsk
Föreliggande förfrågningsunderlag med däri uppställda krav samt angivna bestämmelser och handlingar avser undersökningsborrningar i Pauträsk för en eventuellt kommande ny vattentäkt.
Ombyggnad av ladugård i Sorsele
Ansökan om bygglov för ändrad användning av ladugård.
Nybyggnad av industrihus i Nordmaling
Ansökan förhandsbesked industribyggnad, vesslan 2.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av gasreningsutrustning, dekompretionsutrustning och kompressorstation.
Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av överbyggnad till pumpstation samt rivning av överbyggnad för avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för avhämtning av varor och skärmtak för kundvagnar samt rivning av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för barnvagnsramp vid förskola.
Nybyggnad av skärmtak i Norsjö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Storuman
Nybyggnad av tankanläggning för timmertåg (cistern 30 m3).
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggtält tom 2018-08-01.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Rivning av industrihus i Vindeln
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av lagerlokal och fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov - komplementbyggnad 15 m2.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov - komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall - 420 kvm.
Ombyggnad av skärmtak i Dorotea
Ansökan om bygglov för ombyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder - förråd.
Rivning av industrihus i Sorsele
Ansökan om rivningslov för industribyggnad samt nedmontering av utrustning 4490 kvm.
Rivning av förråd i Vilhelmina
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sorsele
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av lagerlokal med byte av fasadmaterial och fönster.
Nybyggnad av förråd i Malå
Bygglov brikettförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande cykelskärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad pumphus samt förråd för pistmaskin.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vindeln
Fasadändring på industrihus.
Rivning av slamlagerbyggnad, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och vatten AB planerar att riva byggnad som använts som slamlager.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad samt ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: