Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (0)
Lycksele (6)
Malå (2)
Norsjö (4)
Sorsele (4)
Storuman (10)
Umeå (24)
Vindeln (0)
Vännäs (1)
Åsele (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Svärtträsk
Entreprenaden omfattar att genomföra en kvalificerad täckning av gråbergsfyllning i norra dagbrottet vid Svärtträskgruvan. Sluttäckningen omfattar en yta på ca 5 ha och är uppbyggd av geomembran i polyeten, blandning av stenmjöl och grönlutslam, morän samt ett dränskikt av bergkross. Svärtträskgruvan ligger i Storumans kommun, öster om väg E45 i höjd med samhället Gunnarberg. Under verksamhetstiden bröts omkring 150 000 ton zinkmineralisering. Samtliga bolag som bedrivit gruvverksamhet vid Svärtträsk har gått i konkurs. På området finns ett dagbrott som under 2016 har återfyllts med vittrande gråberg som tidigare legat i upplag på området.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenverk i Hemavan
Nybyggnad av vattenverk i Hemavan.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.
Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av förråds/industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norsjö
Bygglov industri/lagerbyggnad.
Traverser Bränslebunker, Umeå
Entreprenaden omfattar renovering av avfallskranarna på Dåva 1 och Ålidhem avseende konstruktion, demontage/montering av ny utrustning, elektriskt, mekaniskt och styr/regler.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Byte av kylmaskiner i lager i Skellefteå
Objektet omfattar installation av ny kylmaskin med tillhörande pumpar. Rivning/demontering av befintlig anläggning ingår i uppdraget. Arbetet innefattar rör ,vs och elinstallationer samt kylinstallation med driftsättning.
Om- & tillbyggnad av kallager i Skellefteå
Ombyggnad i Snickeri Klingans lokaler samt nybyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kommunförråd/garage i Vilhelmina, etapp 2
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är nya portar, rivning vägg och golv, uppgjutning av golv, allmän målning, asfaltering samt åtgärder av VVS och El.
Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Om- & tillbyggnad av plåtslageri i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager till plåtslageri och försäljning samt ombyggnad av yttertak på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Malå
Utbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Storuman
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med skärmtak och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal med entré.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av biltvätt i Umeå
Tillbyggnad av industrihall/tvätt.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av 8 st lador.
Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Rivning av lastkaj i Sorsele
Rivning av lastkaj.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av tält (lagerhall).
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Tillbyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av carport med förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av fläkt- och soprum.
Tillbyggnad av industrihus i Malå
Tillbyggnad av industri.
Rivning av förråd i Sorsele
Ansökan om rivningslov för förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov för gasförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak (grillhus).
Nybyggnad av slakteri i Storuman
Nybyggnad av slakthus.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av databod samt rivning av skärmtak och pumprefug.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd för oljecistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av soprum i Vännäs
Bygglov för uppförande av soprum.
Tillbyggnad av industrihus i Norsjö
Bygglov tillbyggnad /ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av industrihall gällande tillbyggnad av elcentral.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 1 st cementsilo.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st cementsilos.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av 2 st tälthallar.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st förråd.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av avfallsrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: