Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Årjäng

Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 - ansökan bygglov, överbyggnad till pumpstation.
Nybyggnad av uthus i Årjäng
Årjäng 4:126- ansökan bygglov, nybyggnad, uthus samt schaktmassor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: