Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Årjäng

Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Årjäng
Töcksmarks- bön 1:254 - ansökan bygglov, fasadändringar industrilokal.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: