Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (4)
Filipstad (2)
Forshaga (1)
Grums (1)
Hagfors (3)
Hammarö (1)
Karlstad (23)
Kil (3)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (8)
Säffle (2)
Torsby (7)
Årjäng (8)
Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 150 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Nybyggnad av industri
Avser nybyggnad av industri för tillverkning av förpackningstråg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Uppförande av externslamsmottagningsstation i Arvika
Projektet avser nybyggnad av externslamsmottagningsstation på Mossebergs avfallsanläggning.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Avser nytt kommunförråd.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kil
Bygglov tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av ny entré och trapphus med hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av tvättstuga i Skoghall
Avser tillbyggnad av tvättstuga.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Nybyggnad av lager i Charlottenberg
Avser nybyggnad av kallager.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad på verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Arvika
Bygglov för ombyggnad.
Rivning av lager i Charlottenberg
Bygganmälan rivning lagerlokaler morast 1:211.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Filipstad
Bygglov utvändig ändring fasadbeklädnad och fönster.
Tillbyggnad av lasthus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus + lastbrygga.
Tillbyggnad av industrihus i Charlottenberg
Kallförråd med plåtväggar.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av tält/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för utbyte av skärmtaksramp och skyltar.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Utvändigt underhåll av förråd i Sunne
Bygglov utvändig ändring övrigt.
Nybyggnad av lager i Filipstad
Bygglov nybyggnad lagertält.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 - ansökan bygglov, överbyggnad till pumpstation.
Nybyggnad av uthus i Årjäng
Årjäng 4:126- ansökan bygglov, nybyggnad, uthus samt schaktmassor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd och uteklassrum.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av grillkoja.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för ovanjordisk cistern.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Paletten 2,Skulptören 32.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för bil.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två källsorteringshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Återuppbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser återuppbyggnad av industrihus efter brand. Plattan återanvänds.
Rivning av växthus i Karlstad
Anmälan för rivning av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av kontor och industrilokaler, ca 100 kvm.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)
Nybyggnad av förråd på arenaområdet i Sunne
Nybyggnad av förråd. Entreprenörer kommer utses via ramavtal.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser omflyttning av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: