Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (2)
Filipstad (1)
Forshaga (5)
Grums (3)
Hagfors (5)
Hammarö (0)
Karlstad (19)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (3)
Sunne (6)
Säffle (5)
Torsby (9)
Årjäng (5)
Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 150 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av kartongfabrik i Grums
Avser för ny kartongmaskin (KM7) med en ca 400 meter lång maskinbyggnad med tillhörande komplementbyggnader, samt lager och produktion för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Nybyggnad av industrilokaler i Karlstad
Avser nybyggnad av industrilokal i Karlstad på 8000 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Storfors
Konsultens förstudie ska visa på vilka åtgärder som krävs. Byggstart allra tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus Herrgårdsdammen, Torsby
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus vid Herrgårsdammen i Torsby.
Nybyggnad av industri
Avser nybyggnad av industri för tillverkning av förpackningstråg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av rötningsanläggning på Heden, Karlstad
För organiskt avfall, flera byggnader. Planerna ligger på is. Politiska beslut saknas. Oviss om och när det kan komma till utförande.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kil
Bygglov tillbyggnad av industrilokaler.
Utbyggnad av reningsverk i Torsby
Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby
Söker tillstånd. Byggstart eventuellt 2019. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Ombyggnad av reningsverk i Bograngen
Byggstart är uppskattad.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, ca 100 kvm.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Storfors
Några politiska beslut om projektets genomförande har ej tagits.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Charlottenberg
Bygganmälan rivning lagerlokaler morast 1:211.
Nybyggnad av slamavskiljare i Arvika
Bygglov för nybyggnad av externslammottagning.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lasthus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus + lastbrygga.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Rivning av industrihus i Forshaga
Rivningslov rivning för del av industrilokal, forshaga östra dejefors 1:19,.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Årjäng
Töcksmarks- bön 1:254 - ansökan bygglov, fasadändringar industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Filipstad
Bygglov utvändig ändring fasadbeklädnad och fönster.
Nybyggnad av fabrikshus i Grums
Nybyggnad av fabrik, enplansbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Enbusken 1, nybyggnad förråd.
Ombyggnad av förråd i Säffle
Fyknäs 1:18, ombyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Hjulet 7, nybyggnad förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Forshaga
Bygglov utvändig ändring återvinningscentral, skulptur/väggmålning, forshaga kvarntorp 2:7,.
Utvändigt underhåll av förråd i Sunne
Bygglov utvändig ändring övrigt.
Nybyggnad av silo i Forshaga
Bygglov uppförande av två silon, forshaga udden 5.
Nybyggnad av sophus i Forshaga
Bygglov nybyggnad sophus, forshaga deje 5:6.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Påbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser påbyggnad av en befintlig industrihall.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för utbyte av skärmtaksramp och skyltar.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd Stodene 1:610, Pärlraden 4.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Salem 6,Dragspelet 1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för bil.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av lastkaj i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj vid kyrkhedens skola.
Återuppbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser återuppbyggnad av industrihus efter brand. Plattan återanvänds.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser omflyttning av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: