Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (10)
Eda (3)
Filipstad (4)
Forshaga (6)
Grums (4)
Hagfors (4)
Hammarö (3)
Karlstad (31)
Kil (2)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (4)
Torsby (7)
Årjäng (2)
Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 150 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av industrilokaler i Karlstad
Avser nybyggnad av industrilokal i Karlstad på 8000 kvm.
Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.
Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.
Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnad av industribyggnad i Arvika.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, forshaga kvarntorp 2:7.
Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad industrilokaler (fiskodling).
Nybyggnad av slamavskiljare i Arvika
Bygglov för nybyggnad av externslammottagning.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Forshaga
Rivningslov rivning för del av industrilokal, forshaga östra dejefors 1:19,.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Nybyggnad av fabrikshus i Grums
Nybyggnad av fabrik, enplansbyggnad samt marklov.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Avser tillbyggnad av ett garage på ca 40 kvm intill industrihus. .
Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av ett lager tält på 25x30.
Rivning av förråd i Hagfors
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd Stodene 1:610, Pärlraden 4.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på fasad.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för flytt av byggnad.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för nedläggning av cistern.
Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Salem 6,Dragspelet 1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Östra Tye 1:8,1:76.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av trädkoja.
Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Grums
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation och uppsättande av skylt. Nybble 11:8,Rudsberg 4:1,Skäringsbol 1:21,Eldaren 15,Skottlanda 1:9.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.
Rivning av förråd i Grums
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Munkfors
Rivningslov rivning komplementbyggnad, munkfors blia 2:163 och 2:7.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlstad
Bygglov för påbyggnad av fläktrum på befintligt tak.
Tillbyggnad av lastkaj i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Tillbyggnad av silo i Forshaga
Bygglov för tillbyggnad med fastbränslesilo, Östra Dejefors 1:19.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Filipstad
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad skärmtak nolby 1:54 notan 2.
Nybyggnad av sophus i Forshaga
Bygglov nybyggnad sophus, forshaga deje 5:6.
Ombyggnad av industrihus i Skoghall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sunne
Bygglov tillbyggnad övrigt.
Nybyggnad av silo i Forshaga
Bygglov uppförande av två silon, forshaga udden 5.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Enbusken 1, nybyggnad förråd.
Ombyggnad av förråd i Säffle
Fyknäs 1:18, ombyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Hjulet 7, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring av kontorsbyggnad nytt skärmtak.
Nybyggnad av lager i Säffle
Östbro 15:1, nybyggnad lagertält.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)
Ombyggnad av verkstad i Grums
Ombyggnad av verkstad/kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Munkfors
Avser fönsterbyten av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av carport.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av uppsättning av tält av förråd.
Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Aver byte till en glas entré på industrihus.
Byte av bottenskrapa på Åmotfors reningsverk
Avser 1 st komplett bottenslamskrapa för bottenskrapning av sedimenteringsbassäng vid Reningsverket i Åmotfors.
Tillbyggnad av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:331 - ansökan bygglov, tillbyggnad industri- lagerbyggnad/ maskinrum för lagerautomat.
Ombyggnad av industrihus i Filipstad
Avser ombyggnad av ett lager till 2 kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: