Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (6)
Grums (4)
Hagfors (4)
Hammarö (2)
Karlstad (22)
Kil (3)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (4)
Torsby (5)
Årjäng (2)
Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums
Avser för ny kartongmaskin (KM7) med en ca 400 meter lång maskinbyggnad med tillhörande komplementbyggnader, samt lager och produktion för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.
Nybyggnad av industrilokaler i Karlstad
Avser nybyggnad av industrilokal i Karlstad på 8000 kvm.
Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av Dollarstore.
Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.
Nybyggnad av industri
Avser nybyggnad av industri för tillverkning av förpackningstråg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, ca 100 kvm.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.
Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad industrilokaler (fiskodling).
Rivning av industrihus i Karlstad
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av slamavskiljare i Arvika
Bygglov för nybyggnad av externslammottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lasthus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus + lastbrygga.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Forshaga
Rivningslov rivning för del av industrilokal, forshaga östra dejefors 1:19,.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Årjäng
Töcksmarks- bön 1:254 - ansökan bygglov, fasadändringar industrilokal.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Nybyggnad av fabrikshus i Grums
Nybyggnad av fabrik, enplansbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Forshaga
Bygglov nybyggnad sophus, forshaga deje 5:6.
Tillbyggnad av förråd i Sunne
Bygglov tillbyggnad övrigt.
Nybyggnad av silo i Forshaga
Bygglov uppförande av två silon, forshaga udden 5.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Forshaga
Bygglov utvändig ändring återvinningscentral, skulptur/väggmålning, forshaga kvarntorp 2:7,.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Enbusken 1, nybyggnad förråd.
Ombyggnad av förråd i Säffle
Fyknäs 1:18, ombyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Hjulet 7, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Grums
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Salem 6,Dragspelet 1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Östra Tye 1:8,1:76.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för bil.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av trädkoja.
Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av silo i Forshaga
Bygglov för tillbyggnad med fastbränslesilo, Östra Dejefors 1:19.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för utbyte av skärmtaksramp och skyltar.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd Stodene 1:610, Pärlraden 4.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlstad
Bygglov för påbyggnad av fläktrum på befintligt tak.
Tillbyggnad av lastkaj i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj vid kyrkhedens skola.
Påbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Avser påbyggnad av en befintlig industrihall.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för flytt av byggnad.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser omflyttning av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: