Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala

Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 med lab, experimenthall, kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor, restaurang och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Inredande av serverhall i hus 9 finns på separat projekt: 1420549.
Nybyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad/lab.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Markarbetena är gjort på separat projekt: 1350055
Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 800 kvm.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.
Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av tre fastigheter, Hus 55, 21 och 76.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Avser tillbyggnad av industribyggnad med carport.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: