Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östhammar

Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av staket samt flytt av port.
Nybyggnad av sophus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: