Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östhammar

Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för återvinningscentral.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från osttillverkning till livsmedelshantering).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: