Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Enköping

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan lokalanpassning industribyggnad.
Rivning av ladugård i Enköping
Anmälan rivning av ladugård.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: