Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Enköping

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Enköping
Bygglov fasadändring lager , utv spiraltrappa.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Renovering av pumpstation i Enköping
Objekten avser renovering av befintlig pumpstation belägen i Bredsand. Pumphusets överbyggnad har en utvändig ytarea av 2,5 x 2,5 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: