Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (22)
Heby (3)
Håbo (4)
Knivsta (8)
Tierp (15)
Uppsala (21)
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad/lab.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Markarbetena är gjort på separat projekt: 1350055
Nytt avgasningstorn vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser ett nytt avgasningstorn för efterbehandling av rötat slam vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 3000 kvm.
Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.
Nybyggnad Kretsloppscentral i Boländerna
Nybyggnad av en Kretsloppscentral
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av produktionslokal i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industribyggnad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Avser att lyfta och bygga ut taket i befintligt vattenverk.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Rivning av ladugård i Tierp
Rivning av ladugård med pannrum.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivning av en byggnad.
Utvändigt underhåll av sophus i Bålsta
Utvändig ändring av sophus byte av kulör.
Tillbyggnad av pumpstation i Tierp
Ändring av pumpstation och refug, utökning av pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan lokalanpassning industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av staket samt flytt av port.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Nybyggnad av sophus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av väderskydd i trä.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, förråd.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Utvändigt underhåll av industrihus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på byggdegård.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av soprum i Tierp
Nybyggnad av soprum/cyckelgarage.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Nybyggnad av verksamhet.
Renovering av pumpstation i Enköping
Objekten avser renovering av befintlig pumpstation belägen i Bredsand. Pumphusets överbyggnad har en utvändig ytarea av 2,5 x 2,5 m.
Ny nanofilteranläggning vid vattenverk i Vänge
Avser leverans och installation av nanofilteranläggning till Vänge vattenverk.
Installation av solelanläggningar på reningsverk i Heby kommun
Heby kommun ska upphandla solelanläggningar till tre reningsverk: Reningsverket och Vattenverket i Heby samt Reningsverket i Tärnsjö.
Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: