Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (5)
Håbo (3)
Knivsta (8)
Tierp (12)
Uppsala (20)
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 8.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av industrihus i Vaksala, etapp 3
Etapp 2 innehåller hus E & F projnr 900697. Etapp 2, Hus G = 1315989
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad Kretsloppscentral i Boländerna
Nybyggnad av en Kretsloppscentral
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av torn med teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Bålsta
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad reningsverk till en slammottagare 7x7 M och ett kallgarage 7x6 M
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Bygglov fasadändring verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för utbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov nybyggnad grillplats.
Ombyggnad av sophus i Heby
Bygglov ombyggnad av sopstation.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov industrilokal.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov lagertält t o m 2022-11-14.
Utvändigt underhåll av förråd i Knivsta
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (solceller).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av kvarn i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av gamla kvarnen.
Utvändigt underhåll av lager i Enköping
Bygglov fasadändring lager , utv spiraltrappa.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (sjöbod), rivning befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av imkanal.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av ny skylt/ljusanordning samt tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av förråd i Älvkarleby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för förråd och bodar till och med 2022-12-31.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementsbyggnad.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av vattenkiosk/vattenmack.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av vindskydd/grillplats.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Renovering av pumpstation i Enköping
Objekten avser renovering av befintlig pumpstation belägen i Bredsand. Pumphusets överbyggnad har en utvändig ytarea av 2,5 x 2,5 m.
Ny nanofilteranläggning vid vattenverk i Vänge
Avser leverans och installation av nanofilteranläggning till Vänge vattenverk.
Byte av port på industrihus i Älvkarleby
Byte av port på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: