Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (16)
Heby (5)
Håbo (7)
Knivsta (4)
Tierp (14)
Uppsala (23)
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad/lab.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad Kretsloppscentral i Boländerna
Nybyggnad av en Kretsloppscentral
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 800 kvm.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.
Rivning av industrihus i Bålsta
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad reningsverk till en slammottagare 7x7 M och ett kallgarage 7x6 M
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av torn med teknikbyggnad.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Bygglov fasadändring verkstad.
Ombyggnad av kvarn i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av gamla kvarnen.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sophus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Nybyggnad av återvinningsstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av lager i Enköping
Bygglov fasadändring lager , utv spiraltrappa.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (sjöbod), rivning befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av staket samt flytt av port.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av imkanal.
Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov nybyggnad grillplats.
Ombyggnad av sophus i Heby
Bygglov ombyggnad av sopstation.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av vattenkiosk/vattenmack.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av soprum i Tierp
Nybyggnad av soprum/cyckelgarage.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av ny skylt/ljusanordning samt tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av pumpstation i Tierp
Ändring av pumpstation och refug, utökning av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Älvkarleby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementsbyggnad.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Renovering av pumpstation i Enköping
Objekten avser renovering av befintlig pumpstation belägen i Bredsand. Pumphusets överbyggnad har en utvändig ytarea av 2,5 x 2,5 m.
Ny nanofilteranläggning vid vattenverk i Vänge
Avser leverans och installation av nanofilteranläggning till Vänge vattenverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: