Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (16)
Heby (3)
Håbo (4)
Knivsta (10)
Tierp (11)
Uppsala (17)
Östhammar (13)
Ombyggnad för produktion av fluffmassa i Skutskär
Avser invändig ombyggnation av Skutskärs industri för ökad hantering av fluffmassa.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad/lab.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Markarbetena är gjort på separat projekt: 1350055
Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.
Nytt avgasningstorn vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser ett nytt avgasningstorn för efterbehandling av rötat slam vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 3000 kvm.
Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av produktionslokal i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Nybyggnad av produktionslokal i Knivsta
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrihus.
Rivning av ladugård i Tierp
Rivning av ladugård med pannrum.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Avser att lyfta och bygga ut taket i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Avser tillbyggnad av industribyggnad med carport.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av väderskydd i trä.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, förråd.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).
Ombyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad, inredande av ytterliggare bostad.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Tillbyggnad av skärmtak i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på byggdegård.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för återvinningscentral.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från osttillverkning till livsmedelshantering).
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan lokalanpassning industribyggnad.
Rivning av ladugård i Enköping
Anmälan rivning av ladugård.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av silo i Bålsta
Rivning av silo inför byggnation.
Utvändigt underhåll av sophus i Bålsta
Utvändig ändring av sophus byte av kulör.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivning av en byggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av vindskydd, nybyggnad av anslagstavla.
Installation av solelanläggningar på reningsverk i Heby kommun
Heby kommun ska upphandla solelanläggningar till tre reningsverk: Reningsverket och Vattenverket i Heby samt Reningsverket i Tärnsjö.
Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: