Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmdö

Tillbyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation på Ingarö
Avser en komplett överbyggnad för en ny avloppspumpstation till en befintlig sump, samt pumpinstallation.
Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Etapp 2, 1455466. Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.
Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Planerat projekt efter etapp 1, 298626. Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad lagerlokal 740 kvm.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 5 pumpstationer Stora Kovik 1:1,1:62.
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av bussväderskydd vid busshållplats, hpl41340.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: