Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värmdö

Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Installation av skivfilter i avloppsreningsverk på Värmdö
Planerat projekt efter etapp 1, 298626. Avser installation av 2 st skivfilter i befintlig anläggning, Telegrafholmen ARV, Värmdö kommun.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Bygglov bod till förskola.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan bygglov rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av cykeltak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pumpstation och rivningslov av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av stall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uteboxar.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: