Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: