Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och lager/lätt industri, Stockholm
Området mellan Magelungsvägen och Högdalens företagsområde.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Ramavtal avseende besiktning i Hagastaden
Avser besiktningstjänster för bland annat betongkonstruktioner, ledningsarbeten och finplanering.
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Tillgänglighetsanpassning av byggnader i Frihamen, Stockholm
Objektet avser att tillgänglighetsanpassa delar av Frihamnen och ett antal utvalda byggnader. Uppdraget består av markåtgärder och byggnadsåtgärder. Gäller Magasin 1-3, 5-7 samt 9.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Ombyggnad av industrihus i Ulvsunda industriomr
Ändring av ventilation, översyn av brandskydd, installation av toaletter, tomställning av lokal.
Nybyggnad av tvättstuga i Hässelby strand
Nybyggnad av tvättstuga inom bostadsområde.
Nybyggnad av tvätthall i Liljeholmen
Nybyggnation av biltvätt med 6 st bilplatser samt teknikutrymme, på grönområde årsta 1:1.
Nybyggnad av datorhall i Hjorthagen
Nybyggnad av serverhall.
Nybyggnad av tvättinrättning i Solberga
Ny tvättstuga på plan 1.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan, förhandsbesked.
Ombyggnad av datorhall i Västberga
Iordningsställande av serverhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Johanneshov
Tank för livsmedelsgas, imkanaler på fasad, nytt fönster och två nya ventilationsgaller i fasad, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Tillbyggnad av skärmtak i Östberga
Övertäckning av parkeringsyta i anslutning till husgaveln.
Rivning av förråd i Solhem
Rivning av lusthus och betongplatta.
Rivning av sophus i Tensta
Rivning av miljöstuga.
Rivning av sophus i Tensta
Rivning av miljöstugor, 2 st.
Nybyggnad av förråd i Husby
Rivning av och uppförande av nytt cykelrum.
Rivning av sophus i Tensta
Rivning av 4 st miljöstugor.
Rivning av förråd i Herrängen
Rivning av byggnad inför nybyggnad av småbostadshus.
Rivning av förråd i Hägersten
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Medicinskt gasförråd (by 84),söder om hjalmar cederströms gata 7.
Nybyggnad av skärmtak i Södermalm
Montage av skärmtak över ventilationsintag.
Nybyggnad av förråd i Skrubba
Ny byggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Björkhagen
Flytt av bodar, uppförande av skärmtak samt markhöjning. lekparken skyfallet halmstadsvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Marieberg
Flytt av busshållsplatser, uppförande av väderskydd, vid rålambsvägen 17 och 23.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsholmen
Flytt av busshållsplatser, uppförande av väderskydd.
Tillbyggnad av lastkaj i Västberga
Förlängning av lastkaj.
Nybyggnad av kylanläggning i Solberga
Installation av tre sjöcontainrar innehållande kylmaskiner.
Nybyggnad av förråd i Solhem
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Farsta strand
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kista
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av betongindustri i Johanneshov
Nybyggnad av mobil betongfabrik, tillfälligt lov, 2018-01-01--2023-12-31.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Ny byggnad, sophus.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Nybyggnad av sophus på innergård.
Nybyggnad av förråd i Gröndal
Nybyggnation av cykel förvaringshus.
Nybyggnad av sophus i Solhem
Nybyggnation av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Södermalm
Väderskydd över cykelställ.
Tillbyggnad av skärmtak i Stadshagen
Yttre ändring, (hus b), förlängning av skärmtak över lastkaj.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Hässelby gård
Yttre ändring, ny venthuv på tak.
Utvändigt underhåll av förråd i Hägerstensåsen
Yttre ändring, ny ytterdörr till cykelrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Farsta
Yttre ändring, nya skärmtak över entré.
Nybyggnad av skärmtak i Fredhäll
Yttre ändring, nytt skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av lager i Alvik
Yttre ändring, rivning av del av lanternintak.
Ombyggnad av skärmtak i Norrmalm
Yttre ändring, utbyte av skärmtak, minskad storlek.
Ombyggnad av soprum i Södermalm
Yttre ändring, ändring/nytt entréparti till soprum, sänkning av bjälklag i soprum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västberga
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16915), diamantbacken, väster om kv. akvamarinen 3.
Nybyggnad av återvinningsstation i Husby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16920), söder om drammen 1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Liljeholmen
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16943), öster om kv stora karineberg 16.
Nybyggnad av återvinningsstation i Råcksta
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16966), sydost om kv vagnhallen 8.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östberga
Återvinningsstation för förpackningsmaterial.
Ombyggnad av industribyggnad i Kista
Ändring av brandcellindelning för anpassning av lokal för nya hyresgäster.
Nybyggnad av skärmtak i Farsta strand
Uppförande av 2 stycken cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Hammarbyhöjden
Uppförande av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Midsommarkransen
Uppförande av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Östermalm
Uppförande av bod/förrådsbyggnad på skolgård (carlssons skola), vid brandvakten 31, kommendörsgatan 31.
Nybyggnad av förråd i Marieberg
Uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Norra djurgården
Uppförande av cykelhus samt ny markbeläggning.
Nybyggnad av förråd i Hagsätra
Uppförande av förråd och sopförråd, tillfälligt lov, 2017-10-16 -- 2023-04-20.
Nybyggnad av förråd i Lunda
Uppförande av gasförråd på gjuten betongplatta, nytt stängsel och grind, Uppförande av gasförråd på gjuten betongplatta, nytt stängsel, trappa och ståldörr Skebo 2,3.
Nybyggnad av förråd i Råcksta
Uppförande av hölje över teknisk anläggning (reaktorutrustning).
Nybyggnad av förråd i Djurgården
Uppförande av komplementsbyggnad till befintlig sommarrestaurang, vid sirishovsvägen 3.
Nybyggnad av sophus i Ulvsunda
Uppförande av kärlskåp.
Nybyggnad av sophus i Lunda
Uppförande av nytt sopförråd.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av nytt sophus och anpassning av östra angöringsplatsen (manillaskolan).
Nybyggnad av förråd i Ålsten
Uppförande av trädgårdsförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Stockholm
Uppförande av väderskydd på plattform, norr om gjutmästaren 6.
Nybyggnad av skärmtak i Riksby
Uppförande av väderskydd på plattform, söder om trafikflyget 4.
Nybyggnad av växthus i Östermalm
Uppförande av växthus på innergård.
Utbyggnad av entré på industribyggnad i Ulvsunda industriomr
Tillbyggnad/utbyggnad av ställage respektive klimatskyddad entré, utbyggnad takplacerat fläktrum m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: