Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Permanent sopsugsterminal och ledningar i Hagastaden
Uppdraget omfattar huvudsakligen permanent sopsugsterminal med eventuella optioner för ledningsförläggning och papperskorgar. Sopsugssystemet ska vara ett öppet system som ska ge möjligheten för samtliga parter på marknaden att leverera kvartersnät med tillhörande utrustning samt olika rörsträckor på huvudledningen.
Tillbyggnad av verkstad och spår i Liljeholmen
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av svarvhall.
Rivning av byggnader i Ropsten
Finplanering av gator för 550 bostäder
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Ombyggnad av datorhall i Akalla
Ändrad användning från lager till datacenter.
Tillbyggnad av verkstad i Sätra
Yttre ändring. på-tillbyggnad av befintligt installationsutrymme, som är tänkt som verkstadsutrymme.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Tillgänglighetsanpassning av byggnader i Frihamen, Stockholm
Objektet avser att tillgänglighetsanpassa delar av Frihamnen och ett antal utvalda byggnader. Uppdraget består av markåtgärder och byggnadsåtgärder. Gäller Magasin 1-3, 5-7 samt 9.
Besiktningsorganisation för SFA-projektet åt Stockholm Vatten
Uppdraget består av att förse beställaren med en besiktningsorganisation med kompetens inom följande teknikområde för projekt SFA: -Besiktningsman (ansvarig huvudbesiktningsman) -Besiktningsman bygg -Besiktningsman el -Besiktningsman ventilation -Besiktningsman VS -Besiktningsman automation -Besiktningsman berg -Besiktningsman maskin
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Tilläggsisolering av lastkaj vid magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser att tilläggsisolera undertaket ovan lastkajen på Magasin 3. Byggnaden som skall tilläggsisoleras är en äldre magasinsbyggnad om 6 våningar och flertalet hyresgäster. Byggnaden är uppförd med en pelarstomme och bjälklag av trä med en ytterfasad av tegel.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av tvätthall i Liljeholmen
Nybyggnation av biltvätt med 6 st bilplatser samt teknikutrymme, på grönområde årsta 1:1.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Nybyggnad av tvätthall i Ladugårdsgärdet
Tvättanläggning/verkstad för bussar även kontor, omklädningsrum, bodar m m, norr om palermogatan 30, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av industrihus i Västberga
Ändrad användning från industri till småindustri.
Ombyggnad av industrihus i Västberga
Ändrad planlösning/hyresgästanpassning.
Nybyggnad av tvättinrättning i Vasastaden
Uppförande av ny byggnad för tvättstuga på gårdsplan.
Nybyggnad av skärmtak i Östermalm
Uppförande av väderskydd för cyklar på innergården.
Nybyggnad av växthus i Vasastaden
Uppförande av växthus på innergård.
Nybyggnad av sophus i Västertorp
Utplacering av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Abrahamsberg
Väderskydd för cykelparkering, vid agendan 2.
Nybyggnad av skärmtak i Södermalm
Väderskydd över cykelställ.
Utvändigt underhåll av ladugård i Hässelby villastad
Yttre ändring av ladugårdsbyggnad, igensättning av port.
Tillbyggnad av soprum i Östermalm
Yttre ändring, fönster ändras till soprumsdörr, utökning av soprum.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Aspudden
Yttre ändring, ny dörr till nytt fläktrum.
Nybyggnad av skärmtak i Fruängen
Yttre ändring, nytt skärmtak över entré, nytt entréparti.
Rivning av skorsten i Ladugårdsgärdet
Yttre ändring, rivning av skorsten.
Nybyggnad av sophus i Enskede gård
Uppförande av miljöstation, nytt soprum.
Nybyggnad av förråd i Vasastaden
Uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Lilla essingen
Uppförande av cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Bagarmossen
Uppförande av låsbara cykelhus.
Nybyggnad av sophus i Bagarmossen
Uppförande av miljöstation, nordost om kv. landsfogden 7.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Uppförande av miljöstation, nordväst om kv. asken 11.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av miljöstuga.
Tillbyggnad av skärmtak i Östberga
Övertäckning av parkeringsyta i anslutning till husgaveln.
Tillbyggnad av fläktrum i Gamla stan
Två nya fläktrum med fläktaggregat på plan 5 (vindsplan).
Nybyggnad av förråd i Husby
Rivning av och uppförande av nytt cykelrum.
Rivning av skorsten i Vasastaden
Rivning av pannskorsten.
Rivning av skorsten i Smedslätten
Rivning av skorsten utmed fasad.
Nybyggnad av sophus i Hökarängen
Rivning och nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Rinkeby
Skärmtak på skolgård för cykelförvaring, askebyskolan.
Tillbyggnad av sophus i Solberga
Tillbyggnad av miljöstuga på kvartersmark.
Nybyggnad av skärmtak i Grimsta
Nyanläggning av stängsel, anläggning av p-platser och ett mindre skärmtak, fastigheterna nicklet 1 och 2.
Rivning av förråd i Hägersten
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ladugårdsgärdet
Rivning av fyra väderskydd samt uppförande av fem väderskydd, längs värtavägen.
Nybyggnad av skorsten i Kristineberg
Ny skorsten i panncentralsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Björkhagen
Flytt av bodar, uppförande av skärmtak samt markhöjning. lekparken skyfallet halmstadsvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsholmen
Flytt av busshållsplatser, uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Rinkeby
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av förråd i Hässelby gård
Nybyggnad av mindre förråd på skolgård, loviselundsskolan.
Nybyggnad av förråd i Vårberg
Nybyggnad av mindre förråd på skolgård, söderholmsskolan.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sophus i Hässelby strand
Byggnation av 2 st. miljöstugor.
Ombyggnad av fläktrum i Kista
Byte av ventilation (combihuv på tak) samt rivning av bärande vägg under hus (fläktrum).
Ombyggnad av industrihus i Sätra
Byte av ventilationsaggregat.
Utbyggnad av entré på industribyggnad i Ulvsunda industriomr
Tillbyggnad/utbyggnad av ställage respektive klimatskyddad entré, utbyggnad takplacerat fläktrum m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: