Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Permanent sopsugsterminal och ledningar i Hagastaden
Uppdraget omfattar huvudsakligen permanent sopsugsterminal med eventuella optioner för ledningsförläggning och papperskorgar. Sopsugssystemet ska vara ett öppet system som ska ge möjligheten för samtliga parter på marknaden att leverera kvartersnät med tillhörande utrustning samt olika rörsträckor på huvudledningen.
Rivning av industrihus i Liljeholmen
Rivning av industrifastighet (hus h).
Ombyggnad av datorhall i Akalla
Ändrad användning från lager till datacenter.
Tillbyggnad av verkstad i Sätra
Yttre ändring. på-tillbyggnad av befintligt installationsutrymme, som är tänkt som verkstadsutrymme.
Ombyggnad till restaurang på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad av fläktrum på takvåning, ändrad användning från kontor till restaurang med kök på plan 7, håltagning för interntrappa mellan plan 5-7.
Flytt av rökgasevakueringsanläggning, ny utrymningskorridor vid garage på Liljeholmen
Där ett av Svenska Bostäders hus (nr 13) ska placeras/byggas i projektet Nybohovsbacken, finns idag ett befintligt trapphus och hiss som leder ner genom berget till Liljehomsgallerians garage. Objektet avser flytt och förändringar av en befintlig rökgasevakueringsanläggning i Liljeholmsgallerians garage. Det ingår även att riva samt bygga upp en ny utrymningskorridor i anslutning till ett befintligt trapphus i garaget.
Besiktningsorganisation för SFA-projektet åt Stockholm Vatten
Uppdraget består av att förse beställaren med en besiktningsorganisation med kompetens inom följande teknikområde för projekt SFA: -Besiktningsman (ansvarig huvudbesiktningsman) -Besiktningsman bygg -Besiktningsman el -Besiktningsman ventilation -Besiktningsman VS -Besiktningsman automation -Besiktningsman berg -Besiktningsman maskin
Ny solcellsanläggning på fastighet i Stockholms Frihamn
Omfattar installation av en nyckelfärdig solcellsanläggning med en total toppeffekt på 84 kW. Anläggningen skall monteras på taket på Banankompaniet, Hus D i Stockholms Frihamn.
Tilläggsisolering av lastkaj vid magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser att tilläggsisolera undertaket ovan lastkajen på Magasin 3. Byggnaden som skall tilläggsisoleras är en äldre magasinsbyggnad om 6 våningar och flertalet hyresgäster. Byggnaden är uppförd med en pelarstomme och bjälklag av trä med en ytterfasad av tegel.
Tillbyggnad av plattformstak/väderskydd på Norrmalm
Tillbyggnad av plattformstak, väderskydd, plattformsobjekt på spånga station i samband med mälarbanans utbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Ladugårdsgärdet
Tvättanläggning/verkstad för bussar även kontor, omklädningsrum, bodar m m, norr om palermogatan 30, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av tvättinrättning i Vasastaden
Uppförande av ny byggnad för tvättstuga på gårdsplan.
Ombyggnad av industrihus i Västberga
Ändrad planlösning/hyresgästanpassning.
Ombyggnad av verkstad i Östermalm
Ändring av förråd till verkstad på plan 2 (hus h).
Ombyggnad av produktionslokal i Marieberg
Ändrad användning från förrådsyta till produktion av grönsaker.
Ombyggnad av industrihus i Västberga
Ändrad användning från industri till småindustri.
Ombyggnad av kylanläggning i Östermalm
Yttre ändring, ombyggnad av befintlig kylanläggning i datahall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Akalla
Yttre ändring av industribyggnad, nya entrépartier, nya portar m m.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Rivning av lager i Bromsten
Rivning av lagerbyggnader inför nybyggnation.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av tvätthall i Stockholm
Nybyggnad av biltvättanläggning, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av kallförråd i Djurgården
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av sophus i Rinkeby
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av förråd i Hässelby gård
Nybyggnad av mindre förråd på skolgård, loviselundsskolan.
Nybyggnad av förråd i Vårberg
Nybyggnad av mindre förråd på skolgård, söderholmsskolan.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sophus i Hässelby strand
Byggnation av 2 st. miljöstugor.
Ombyggnad av fläktrum i Kista
Byte av ventilation (combihuv på tak) samt rivning av bärande vägg under hus (fläktrum).
Ombyggnad av industrihus i Sätra
Byte av ventilationsaggregat.
Rivning av skorsten i Vasastaden
Rivning av pannskorsten.
Rivning av förråd i Norra djurgården
Rivning av redskapsbod.
Rivning av skorsten i Smedslätten
Rivning av skorsten utmed fasad.
Rivning av skorsten i Långbro
Rivning av skorsten.
Rivning av skärmtak i Kista
Rivning av skärmtak över cykelparkering, norr om kv köpenhamn 1.
Rivning av skärmtak i Rinkeby
Rivning av väderskydd på busshållplats för utförande av ledningsarbete, rinkebysvängen nära vimmerbyplan 1.
Nybyggnad av sophus i Hökarängen
Rivning och nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Rinkeby
Skärmtak på skolgård för cykelförvaring, askebyskolan.
Tillbyggnad av sophus i Solberga
Tillbyggnad av miljöstuga på kvartersmark.
Ombyggnad av soprum i Östermalm
Om- och tillbyggnad av sopskjul, utökas med större soprum samt cykelförvaring under tak.
Nybyggnad av skärmtak i Grimsta
Nyanläggning av stängsel, anläggning av p-platser och ett mindre skärmtak, fastigheterna nicklet 1 och 2.
Tillbyggnad av skärmtak i Hägerstensåsen
På-/tillbyggnad av skärmtak, förlängning av befintlig parkering med 5 st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Lunda
På-/tillbyggnad, skärmtak på befintligt verksamhetshus.
Rivning av skorsten i Bredäng
Rivning av 60 meter hög skorsten, återställning av mark.
Rivning av förråd i Stureby
Rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av ladugård i Hässelby villastad
Yttre ändring av ladugårdsbyggnad, igensättning av port.
Tillbyggnad av soprum i Östermalm
Yttre ändring, fönster ändras till soprumsdörr, utökning av soprum.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Aspudden
Yttre ändring, ny dörr till nytt fläktrum.
Nybyggnad av skärmtak i Fruängen
Yttre ändring, nytt skärmtak över entré, nytt entréparti.
Rivning av skorsten i Ladugårdsgärdet
Yttre ändring, rivning av skorsten.
Nybyggnad av skärmtak i Södra hammarbyhamnen
Uppförande av skärmtak/väderskydd för cykelparkering, väster om värmdövägen 23.
Nybyggnad av växthus i Vasastaden
Uppförande av växthus på innergård.
Nybyggnad av växthus i Vasastaden
Uppförande av växthus på takterrass.
Nybyggnad av sophus i Västertorp
Utplacering av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Abrahamsberg
Väderskydd för cykelparkering, vid agendan 2.
Nybyggnad av sophus i Enskede gård
Uppförande av miljöstation, nytt soprum.
Nybyggnad av skärmtak i Lilla essingen
Uppförande av cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Bagarmossen
Uppförande av låsbara cykelhus.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av miljöstuga.
Tillbyggnad av fläktrum i Gamla stan
Två nya fläktrum med fläktaggregat på plan 5 (vindsplan).
Tillbyggnad av skärmtak i Östberga
Tillbyggnad, nya skärmtak över soprum och portik.
Nybyggnad av skärmtak i Ladugårdsgärdet
Rivning av fyra väderskydd samt uppförande av fem väderskydd, längs värtavägen.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Rivning av förråd samt uppställning av nytt förråd på förskolan vårsol, invid sigyn 17.
Ombyggnad av lager i Alvik
Ändrad användning från vvs butik-grossist till lagerhotell.
Utbyggnad av entré på industribyggnad i Ulvsunda industriomr
Tillbyggnad/utbyggnad av ställage respektive klimatskyddad entré, utbyggnad takplacerat fläktrum m.m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: