Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av verkstad vid Högdalsdepån
Bygg- och installationsentreprenad. Ca 80 x 10 meter.
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Rivning av skorsten och kulvert på Farsta Värmeverk
Upphandlingens huvudomfattning är att riva en 60m hög tegelskorsten med utvändig diameter 4,2m vid markplan, ett gammalt skorstensfundament samt del av kulvet för Ågesta-ledningarna och kulvert till ett rivet expansionskärl.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och lager/lätt industri, Stockholm
Området mellan Magelungsvägen och Högdalens företagsområde.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Rivning av byggnader i Ropsten
Entreprenaden omfattar rivning av tre byggnader i Ropsten, samt återfyllning och beläggning av plan efter byggnaden i kv Shanghai. Även försiktigt demontage, rengöring och uppläggning på pall av tegel och takstosar för byggnaden kallad Tjärfabriken.
Rivning av cisterner mm i Stockholm
Rivning av de tre cisternerna utmed Gasverksvägen sydöst om spaltgasverket. Utöver cisternerna omfattas även de mindre komplementbyggnader och installationer inom området bl.a. två byggnader för bensinpumpar (”pumphus”), ett mindre skjul, ledningsbryggor/rörbryggor (inkl. rör/ledningar) och en tankstation/skjul för lagring av natriumhydroxid och saltsyra. Även försiktigt demontage av flamtorn och uppläggning av sektioner för borttransport.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Ramavtal avseende besiktning i Hagastaden
Avser besiktningstjänster för bland annat betongkonstruktioner, ledningsarbeten och finplanering.
Rivning av betonganläggning mm i Stockholm
Avser rivning av 1 st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7 st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Ombyggnad av industrihus i Ulvsunda industriomr
Ändring av ventilation, översyn av brandskydd, installation av toaletter, tomställning av lokal.
Nybyggnad av skärmtak i Masthamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av ett skärmtak. För att ge kryssningspassagerare en god möjlighet att plocka på sig turistbroschyrer behövs ett skärmtak med mellanvägg, som kan klara mycket högre flöde av personer än befintlig lösning med friggebod. Nya skärmtaket ska hålla en hög estetisk stil
Nybyggnad av skärmtak i Frihamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av väderskydd för kryssningspassagerare i Frihamnen. Väderskyddet ska skydda mot regn. Leverans av fundament ingår.
Ommålning av yttertak på magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser tak- och fasadplåtsmålning på Magasin 3 inom Stockholms frihamnsområde.
Nybyggnad av växthus i Norra djurgården
Nybyggnad av växthus, vid teknikringen 10.
Södermalm 2:8
Tillbyggnad för drift och underhåll, skinnarviksparken/riddarfjärden, väster om kv ludvigsberg 3.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan. 3 tomter kvarstår.
Ombyggnad av tvättinrättning i Östermalm
Ändring av f d barnvagnsförråd till tvättstuga.
Nybyggnad av lager i Västberga
Yttre ändring fasader samt uppförande av ny byggnad för upplag och lager.
Rivning av lager i Bällsta
Rivning av lagerbyggnad och grindvaktstugan, bromma flygplats.
Tillbyggnad av industrihus i Akalla
Tillbyggnad av befintlig industrihall, lastintag m.m. yttre ändringar på befintlig byggnad,nytt fönster, ny ventilationskanal utsida fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enskedefältet
Yttre ändring, fasadändring, rivning av lastportar och uppförande av ny trappa samt ny entré.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ulvsunda industriomr
Yttre ändring, ny port på fasad, befintlig port ersätts med en skjutport, nytt staket, belysningsmaster, hårdgjort mark och betongfack för schaktmassor.
Utvändigt underhåll av silo i Södra hammarbyhamnen
Yttre ändring, ny utrymningstrappa på slamsilo samt spiraltrappor på två mätarstationer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tensta
Yttre ändring, ny utvändig utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Hässelby gård
Yttre ändring, ny venthuv på tak.
Utvändigt underhåll av förråd i Hägerstensåsen
Yttre ändring, ny ytterdörr till cykelrum.
Nybyggnad av fläktrum i Södermalm
Yttre ändring, nytt ventilationssystem på fläktrumstak, höjning av tak fläktrum, ny dörr till fläktrum.
Utvändigt underhåll av lager i Alvik
Yttre ändring, rivning av del av lanternintak.
Tillbyggnad av skärmtak i Vasastaden
Yttre ändring, skärmtak över entré.
Ombyggnad av soprum i Södermalm
Yttre ändring, ändring/nytt entréparti till soprum, sänkning av bjälklag i soprum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västberga
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16915), diamantbacken, väster om kv. akvamarinen 3.
Nybyggnad av återvinningsstation i Husby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16920), söder om drammen 1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Liljeholmen
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16943), öster om kv stora karineberg 16.
Nybyggnad av återvinningsstation i Råcksta
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16966), sydost om kv vagnhallen 8.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norra ängby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16967), sydost om kv bronsluren 19.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stureby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16969), norr om kv barkspaden 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vinsta
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16969), sydost om kv kantskäraren 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östberga
Återvinningsstation för förpackningsmaterial.
Ombyggnad av sophus i Hökarängen
Ändrad användning från garage till miljörum.
Ombyggnad av förråd i Södermalm
Ändrad användning från kontor/lager till bostad/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Västberga
Tillbyggnad av industrifastighet, takkupa.
Tillbyggnad av soprum i Flysta
Tillbyggnad av nytt soprum.
Tillbyggnad av skärmtak i Solhem
Tillbyggnad av väderskydd och vikrum.
Tillbyggnad av soprum i Husby
Utökning av soputrymme, inbyggnad av utrymme under gångbro.
Nybyggnad av skärmtak i Stadshagen
Väderskydd för pergola, säsongslov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrmalm
Väderskydd och informationsskyltar på kommande spårvagnsplattform.
Nybyggnad av förråd i Kälvesta
Rivning och nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Ulvsunda industriomr
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kista
Rivning av befintligt skärmtak samt montering av nytt större skärmtak.
Rivning av förråd i Herrängen
Rivning av byggnad inför nybyggnad av småbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Stadshagen
Yttre ändring, (hus b), förlängning av skärmtak över lastkaj.
Utvändigt underhåll av förråd i Gamla enskede
Yttre ändring, byte av fönster.
Ombyggnad av förråd i Norra djurgården
Ändrad planlösning, ny entré, igensättning av interntrappa finnstugan, strandskyddsdispens.
Ombyggnad av industrihus i Lunda
Ändrad planlösning, öppning mellan två lokaler.
Ombyggnad av industribyggnad i Kista
Ändring av brandcellindelning för anpassning av lokal för nya hyresgäster.
Nybyggnad av förråd i Kista
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Riksby
Nybyggnad av kylt sophus, miljöhus för hantering av avfall.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Ny byggnad, sophus.
Ombyggnad av produktionslokal i Bandhagen
Installation av ventilationskanal för verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av cistern i Kristineberg
Kvävgastank vid byggnad b55.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Medicinskt gasförråd (by 84),söder om hjalmar cederströms gata 7.
Nybyggnad av skärmtak i Södermalm
Montage av skärmtak över ventilationsintag.
Nybyggnad av förråd i Skrubba
Ny byggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Tensta
Anläggande av sopkassuner på innergård, markåtgärder.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sätra
Hissmontage, komplettera fastigheten med hiss förr hyresgästanpassning, nytt schakt inuti lokalen.
Tillbyggnad av skärmtak i Södra ängby
Höjning av tak på väderskydd, norr om färjestadsvägen 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Södra ängby
Höjning av tak på väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrmalm
Tält/väderskydd, för utbyggnad spårväg city, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Farsta strand
Uppförande av 2 stycken cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Hammarbyhöjden
Uppförande av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Marieberg
Uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Råcksta
Uppförande av förråd, 4 st bollplank och ett trädäck på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lunda
Uppförande av gasförråd på gjuten betongplatta, nytt stängsel och grind, Uppförande av gasförråd på gjuten betongplatta, nytt stängsel, trappa och ståldörr Skebo 2,3.
Nybyggnad av förråd i Rinkeby
Uppförande av komplementbyggnad/miljöbod, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Djurgården
Uppförande av komplementsbyggnad till befintlig sommarrestaurang, vid sirishovsvägen 3.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: