Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring och uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändiga ändringar av verksamhet och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 392).
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av miljöstation och parkeringsplatser.
Tillbyggnad av silo i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av befintlig silosanläggning för granulathantering.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av sprinklercistern.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tälthall för båtförvaring.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tältsluss (bgn 210 togs).
Tillbyggnad av skärmtak i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak i anslutning till scanias chassimontering bgn 230.
UV-rening till befintliga reningsverk i Södertälje
Avser en totalentreprenad på komplettering av UV-reningsfunktion till 2 st befintliga reningsverk, Mölnbo och Hölö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: