Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 3
Byggs vid korsningen Metallvägen/Titangatan.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för förrådstält, tillfälligt bygglov t.o.m. 2017-06-01.
Rivning av förråd i Sigtuna
Ansökning om rivningslov av 3st byggnader.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om installation av pentry och wc.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad och förråd.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad för källsortering.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthangar som väderskydd tillfälligt t o m 2022-05-05.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för växthus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för förråd.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning och förbättrat brandskydd.
Nybyggnad av verkstad i Sigtuna
Ansökan o bygglov för ny byggnad för fordonskontroll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: