Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 2
Ytterligare ca 110 000-120 000 kvm planeras. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Nybyggnad av kallförråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad och inglasning av två stycken balkonger.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybygnation av komplementbyggnad samt tillbyggnad av altan.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för renovering av loge vid steninge slott.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av barnvagnsförråd.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om installation av pentry och wc.
Nybyggnad av kylanläggning i Sigtuna
Anmälan om montage av nytt kylrum samt ändring av 2 stycken befitliga kylrum.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av verkstad i Sigtuna
Ansökan o bygglov för ny byggnad för fordonskontroll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: