Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Österåker

Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av 3 cykelparkeringar med tak- Tråsättra 1:14,1:15,.
Nybyggnad av soprum i Österåker
Uppförande av sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: