Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrtälje

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Utvändigt underhåll och ombyggnad av industri i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/förrådslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mejeri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av en industribyggnad (mejeri).
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av utedass och förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljö- och teknikhus).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (servicelider).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uppställning av tälthall).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personal/arbetsbod med omklädnings- & lunchrum samt en arbetsbod med förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och skylt, samt rivningslov för rivning av två skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur och fasadändring (ny dörr) på industribyggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (uppställning av containers, skylt och plank).
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ny carport.
Nybyggnad av cistern i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av cistern samt rivning av befintlig cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: