Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av växthus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av lyftkaj, Bygglov för nybyggnad av mur Skogsö 12:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för återvinningsstation (14570).
Ombyggnad av kylhus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till kylrum.
Ombyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för ändrad användning av skyddsrum till förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för skärmtak till cykelparkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av cykelparkering med tak.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av förråd; kylcontainer.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd Tollare 1:489,1:473.
Nybyggnad av lastkaj i Nacka
Bygglov för nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av pump- och transformatorstation.
Nybyggnad av soprum i Nacka
Bygglov för nybyggnad av soprum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: