Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Bygglov för yttre ändring.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av uthus; cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bastu och förråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd, 2 st.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av lyftkaj, Bygglov för nybyggnad av mur Skogsö 12:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: