Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Rivning och nybyggnad av kvarn i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Nacka
Bygglov för nybyggnad av hall; pmh-hall.
Utvändigt underhåll av förråd i Nacka
Utvändig ändring av komplementbyggnad, Installation av eldstad.
Ombyggnad av trävaruindustri i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokaler; snickeri.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd griffelvägen vid nacka gymnasium.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, rivning befintlig.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation 9171.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Nacka
Bygglov för nybyggnad av övertryckstält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: