Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av lyftkaj, Bygglov för nybyggnad av mur Skogsö 12:1.
Ombyggnad av kylhus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till kylrum.
Ombyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för ändrad användning av skyddsrum till förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd, 2 st.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd Tollare 1:489,1:473.
Nybyggnad av lastkaj i Nacka
Bygglov för nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: