Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler; återuppbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Bygglov för yttre ändring.
Ombyggnad av trävaruindustri i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokaler; snickeri.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av sopkassuner, 3 st.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av uthus; cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bastu och förråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd griffelvägen vid nacka gymnasium.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: