Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Huddinge

Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 757 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av industri, Anmälan om inre ombyggnad av industri och verkstadsbyggnad Trucken 1.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 483,1 kvm och bruttoarea om 966,2 kvm med 5 fack samt uppförande av 10 parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om inredning av våtutrymmen och pentry.
Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasoltank.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus Rävskinnet 3, 5.
Rivning av förråd i Huddinge
Anmälan om rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Ombyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för uppförande av skottramp samt flyttning av befintlig förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för ändring av bygglov 2015-1595, uppförande av 2 st skärmtak samt 9 st sopkärl.
Tillbyggnad av plattformstak i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av plattformstak Grantorp 5:5,Visättra 1:1,Visättra 1:13,Visättra 1:3.
Rivning av industri i Huddinge
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader om ca 850 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: