Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Huddinge

Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om inredning av våtutrymmen och pentry.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasoltank.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus Rävskinnet 3, 5.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Rivning av industri i Huddinge
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader om ca 850 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: