Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Huddinge

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd om 8,91 kvm i byggnadsarea.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Invändigt underhåll av förråd i Huddinge
Ventilationskontroll, guldhunden hundträning/hundagis.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av 3 st. mindre byggnader.
Tillbyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ett cykelförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: