Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Botkyrka

Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av bussväderskydd samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Övningshus för räddningstjänsten, tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: