Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nyköping

Nybyggnad av Industri i Nyköping
1 tomt kvar på ca 9000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av kallförråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av tvättanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice, tvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri: 2 st lagertält och 3 st belysningsstolpar.
Rivning av förråd i Nyköping
Anmälan för rivning av förfallen byggnad.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad och trapphus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: