Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Nyköping

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skärmtak (fristående).
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Rivning av verkstad i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: