Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak, utvändig ändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av ladugård i Eskilstuna
Utvändig ändring av ladugård (solceller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad uppsättning av solceller.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av övningshus samt gasolanläggning.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 2 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 3 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: