Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och förråd samt uppförande av staket.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av ladugård i Eskilstuna
Utvändig ändring av ladugård (solceller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad uppsättning av solceller.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av trädgårdsbodar.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av övningshus samt gasolanläggning.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak, utvändig ändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 lagertält.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 7 byggbodar, tidsbegränsat t o m 2022-11-29.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: