Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Nytt industriområde på Talja, Flen
Avser exploatering av 10 000 kvm och byggnation av tre indrustrihus, som planeras byggas i etapper.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Byte av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnad i Oxelösund
Fasadändring (ventilationsanläggning).
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Nybyggnad av industrihus i Gnesta
Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Rivning av glasbruk i Oxelösund
Rivning av bef nedlagt glasbruk och vattentorn By 1310 och 1302.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av trapptorn på Koksverket.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av ladugård i Eskilstuna
Utvändig ändring av ladugård (solceller).
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak, utvändig ändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tillfälligt bygglov för uppförande av tält vannesta 1:113.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Uppförande av siloanläggning.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Uppförande av tält för lagring av plåt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad uppsättning av solceller.
Nybyggnad av uthus i Oxelösund
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av övningshus samt gasolanläggning.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 2 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 3 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 lagertält.
Nybyggnad av verkstad i Oxelösund
Nybyggnad av elverkstad i anslutning till Hall 11, Valsverket.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd, By 3161.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (tälthall) samt tillbyggnad av skärmtak mellan tälthall och Magasin 2 samt fasadändring.
Nybyggnad av tälthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad tältbyggnad sandåsa 2:5.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av sopstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av sopsorteringsstationer wattrang 1, owen 1, owen 3, lohe 12, lohe 13.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad förråd. komplettering med rökdeckare från befintlig brandcentral.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ansökan om tillbyggnad av förråd (kallförråd).
Nybyggnad av återvinningsstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation med omgivande stängsel.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skärmtak (fristående).
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av förråd åkers-järsta 3:9.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för kallförråd.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Rivning av verkstad i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för verkstad.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: