Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Nybyggnad av Industri i Nyköping
1 tomt kvar på ca 9000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, Hall L.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Tillbyggnad av snickeriverkstad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kommersiell fastighet (ny kulör och nytt tak).
Utvändigt underhåll av industri i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändigt underhåll av industri eller lagerbyggnad. Installation av solceller.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av stall i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st gäststall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Bygglov utvändig ändring. Byte av dörrparti.
Nybyggnad av lager i Trosa
Bygglov nybyggnad lager och kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av panncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och ändring av brandskydd, VA och ventilation samt rivning av 2 byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Rivning av bilverkstad i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten i flerbostadshus.
Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak.
Rivning av skorsten i Oxelösund
Rivning av stålskorsten.
Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivning av en gammal oisolerad byggnad med träväggar och plåttak.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Oxelösund
Rivning av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av cistern i Oxelösund
Uppförande av två st cisterner.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstaton.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd samt anordnande av 4 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat tom 2027-05-01.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av bod för gym (flytt inom fastigheten).
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av bussväderskydd och skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Vingåker
Nybyggnad av tälthall tidsbegränsat lov högst 10 år.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av tvättanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice, tvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri: 2 st lagertält och 3 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st miljöhus Trevnaden 1, Tapeten 1, Torsviggen 1.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 miljöstationer.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 cykelförråd Nithammaren 4, Niten 11, Dammsnäckan 1 (2st). Dinosarien 1.
Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Ny placering av pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 industritält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 sophus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 bodar tidsbegränsat lov tom 2018-10-31.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad och trapphus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Bygglov nybyggnad bod för utlåning av sportartiklar.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av kallförråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av cykeltak.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.
Rivning av förråd i Nyköping
Anmälan för rivning av förfallen byggnad.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: