Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg och x antal km tågräls.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Bygglov utvändig ändring. Byte av dörrparti.
Nybyggnad av lager i Trosa
Bygglov nybyggnad lager och kontor.
Nybyggnad av panncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstaton.
Utvändigt underhåll av sophus i Eskilstuna
Utvändig ändring av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av bod för gym (flytt inom fastigheten).
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av bussväderskydd och skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Vingåker
Nybyggnad av tälthall tidsbegränsat lov högst 10 år.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten i flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Oxelösund
Rivning av stålskorsten.
Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodar tom 2017-12-31.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Oxelösund
Rivning av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat tom 2027-05-01.
Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Ny placering av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st miljöhus Trevnaden 1, Tapeten 1, Torsviggen 1.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad och trapphus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad hedlandet 1:57.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Bygglov nybyggnad bod för utlåning av sportartiklar.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri: 2 st lagertält och 3 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: