Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Byte av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnad i Oxelösund
Fasadändring (ventilationsanläggning).
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av containerpanncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för påbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak, utvändig ändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av ladugård i Eskilstuna
Utvändig ändring av ladugård (solceller).
Utvändigt underhåll av sophus i Eskilstuna
Utvändig ändring av miljöhus.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Uppförande av tält för lagring av plåt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad uppsättning av solceller.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad förråd. komplettering med rökdeckare från befintlig brandcentral.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad hedlandet 1:57.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ansökan om tillbyggnad av förråd (kallförråd).
Nybyggnad av återvinningsstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation med omgivande stängsel.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd, By 3161.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (tälthall) samt tillbyggnad av skärmtak mellan tälthall och Magasin 2 samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för kallförråd.
Nybyggnad av tälthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad tältbyggnad sandåsa 2:5.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st miljöhus Trevnaden 1, Tapeten 1, Torsviggen 1.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 2 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 3 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodar tom 2017-12-31.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av uthus i Oxelösund
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av övningshus samt gasolanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Rivning av verkstad i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: