Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Ystad

Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av kall lager.
Nybyggnad av lager i Ystad
Tillfälligt bygglov - etablering av manskapsbodar och tält.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Cistern - utomhus.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av grillhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: