Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Svalöv

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.
Ev nybyggnad av lager i Svalöv
Planer finns för eventuellt nybyggnad av lager alternativt komplementbyggnader vi Hjalmar Nilssons park. Igångsättning avhängigt hyresgäst.
Ombyggnad av verkstad i Svalöv
Ändrad användning från kallförråd/regnskydd till verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Nyggnadskarta nybyggnad källsorteringshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: