Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Simrishamn

Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I uppdraget ingår att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Rivning av pumpstation i Simrishamn
Rivning av pumpstation/vattenreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad med lagerhall.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för bodar.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat lov för byggbod och lastbank (värmefläkt).
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd och utekök.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av silo, skorsten, träbarack samt växtförädlingshus.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Rivning och tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Simrishamn
Nybyggnad av orangeri/växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Nybyggnad av datorhall i Simrishamn
Sökt bygglov. Avser ny container. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: