Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av två silobyggnader.
Rivning av pumpstation i Simrishamn
Rivning av pumpstation/vattenreningsverk.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av silo, skorsten, träbarack samt växtförädlingshus.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad med lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Återvinningsstation, plank och skylt.
Rivning av lager i Simrishamn
Rivning av lagertält.
Nybyggnad av växthus i Simrishamn
Nybyggnad av orangeri/växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ändrad användning från lantbruk till industri.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: