Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östra Göinge

Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av växthus i Broby
Bygglov nybyggnad växthus.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad (flyttning) sophus.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad 2 förrådsbyggnader, prästavångskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: