Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av skrotsaxanläggning, uppställning av transformatorstation, installation av oljeavskiljare samt rivning av befintlig skrotsaxanläggning och tillhörande teknikbyggnad.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Nybyggnad av besiktningshall samt tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation för lastbilar samt biltvätt.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130 Igångsättning tidigast våren 2018.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Nybyggnad av biltvätthall i Malmö
Rollover tvätt. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av mejeri i Malmö
Tillbyggnad av reningsverkshall.
Renovering av tvättstugor i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017 Avser renovering av tvättstugor i källarplan i 6 huskroppar, (1 tvättstuga/huskropp) Arbetena avser främst målningsarbeten, plattsättning samt nya maskiner.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ändrad kulör på fasad).
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Malmö
Ändring av industri till livsmedelstillverkning - utvidgning av lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Ändring av kallager till bilverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändring av lager- och industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och kontor.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Om- och tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av bryggeri i Malmö
Ombyggnad av lager till bryggeri.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnader (hela byggnad a samt komplementbyggnader).
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av samt nybyggnad av fiskehodda (hodda nr 37, sumphamnen).
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak och tillhörande pergolas (spårvägsgatan).
Rivning av pumpstation i Malmö
Rivning av underjordiskt pumprum (storgården).
Rivning av pumpstation i Malmö
Rivning av underjordiskt pumprum.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av cykelförråd samt nybyggnad av cykelförråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av cykelhus.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av hodda (hodda 33).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (portal).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av tälthall (skyddsobjekt-sekretess).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Malmö
Tidsbegränsat bygglov gällande lager Kvävet 11,13.
Tillbyggnad av fläktrum i Malmö
Tillbyggnad (fläktrum).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av 3 st byggnader.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av teknikutrymme, nybyggnad av skärmtak samt ny placering av silos.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Underhandsförfrågan angående skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Återuppbyggnad av sophus och cykelskjul.
Ombyggnad av fläktrum i Malmö
Ändring av bostad till fläktrum.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Malmö
Fasadändring (nytt fläktrum).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av 2 tälthallar.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av 4 väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljö- och cykelhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av miljöhus (bef. pergola förses med tak).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av miljöhus, cykel- och barnvagnsförråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus, rivning av befintligt miljöhus samt uppställning av sopskåp.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser uppsättning av en vägg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av dörr).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadmaterial).
Leverans och montage omrörare i avloppsreningsverk , Malmö
Avser leverans och montage av 2 st bafflar, en omrörare och en skumbrytare med tillhörande utrustning samt el. Rivning och skrotning av befintliga omrörare.
Nybyggnad av kallager i Malmö
Nybyggnad av kallager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring, ny plåt i graftitgrå kulör med sinusprofil.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring av lagerhall, uppställning av miljöstation samt uppsättning av skyltar.
Inköp av cykelservicestation i Malmö
Avser inköp av cykelservicestation till Malmös cyklister.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: