Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

Nybyggnad av lager, verkstad m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lager, verkstad samt kontor i 3 huskroppar med en total yta på 7500 m2.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Avser fasadändring (byte av fönster, nytt skärmtak, ommålning) samt nybyggnad av sophus och carport.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.
Renovering av tvättstugor i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017 Avser renovering av tvättstugor i källarplan i 6 huskroppar, (1 tvättstuga/huskropp) Arbetena avser främst målningsarbeten, plattsättning samt nya maskiner.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Nybyggnad av biltvättanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadmaterial).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av skrotsaxanläggning, uppställning av transformatorstation, installation av oljeavskiljare samt rivning av befintlig skrotsaxanläggning och tillhörande teknikbyggnad.
Ombyggnad av förråd/ lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri, nybyggnad av kallförråd samt fasadändring.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnader.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Tillbyggnad av maskinrum samt ny kondensor och skorsten.
Tillbyggnad av mejeri i Malmö
Tillbyggnad av reningsverkshall.
Tillbyggnad av utlastningshall i Malmö
Tillbyggnad av utlastningshall samt rivning av befintlig utlastningskaj.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Underhandsförfrågan angående skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Uppställning av sopskåp samt nytt förråd.
Ombyggnad av soprum i Malmö
Ändrad användning (restaurang till miljörum).
Ombyggnad av fläktrum i Malmö
Ändring av bostad till fläktrum.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak och tillhörande pergolas (spårvägsgatan).
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak.
Rivning av sophus i Malmö
Rivning av sophus.
Tillbyggnad av fläktrum i Malmö
Tillbyggnad (fläktrum).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnad (sydvästra delen).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (uppställning av soptunnor).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av miljöhus, cykel- och barnvagnsförråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Malmö
Fasadändring (nytt fläktrum).
Tillbyggnad av skorsten i Malmö
Fasadändring (skorsten för ånggenerator).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av dörr).
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Avser tillbyggnad av en murad lagerhall för däckverkstad.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Nybyggnad av växthus. Arbetet utföres inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: