Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Konstruktör samt el- och vvs-konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Annehem Bygg & Projekt i Malmö är affärsutvecklare för projektet med Mikael Risberg som projektchef. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av skrotsaxanläggning, uppställning av transformatorstation, installation av oljeavskiljare samt rivning av befintlig skrotsaxanläggning och tillhörande teknikbyggnad.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Nybyggnad av besiktningshall samt tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation för lastbilar samt biltvätt.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 2 plan inrymmande kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnad av 1500 m2 industrihall. I projektet ingår även kontor, personalutrymmen, omklädningsrum, ställverk m.m.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast början av 2018. Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Renovering av tvättstugor i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017 Avser renovering av tvättstugor i källarplan i 6 huskroppar, (1 tvättstuga/huskropp) Arbetena avser främst målningsarbeten, plattsättning samt nya maskiner.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadmaterial).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ändrad kulör på fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring, ny plåt i graftitgrå kulör med sinusprofil.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri, nybyggnad av kallförråd samt fasadändring.
Ombyggnad av bryggeri i Malmö
Ombyggnad av lager till bryggeri.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och kontor.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnader (hela byggnad a samt komplementbyggnader).
Tillbyggnad av mejeri i Malmö
Tillbyggnad av reningsverkshall.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Malmö
Ändring av industri till livsmedelstillverkning - utvidgning av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändring av lager- och industrilokaler.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Underhandsförfrågan angående skärmtak.
Ombyggnad av soprum i Malmö
Ändrad användning (restaurang till miljörum).
Ombyggnad av fläktrum i Malmö
Ändring av bostad till fläktrum.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnader.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av cykelhus.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av hodda (hodda 33).
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak och tillhörande pergolas (spårvägsgatan).
Rivning av pumpstation i Malmö
Rivning av underjordiskt pumprum (storgården).
Rivning av pumpstation i Malmö
Rivning av underjordiskt pumprum.
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av miljöhus.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Tillbyggnad av fläktrum i Malmö
Tillbyggnad (fläktrum).
Utvändigt underhåll av fläktrum i Malmö
Fasadändring (nytt fläktrum).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser uppsättning av en vägg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av dörr).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av 4 väderskydd.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljö- och cykelhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av miljöhus (bef. pergola förses med tak).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av miljöhus, cykel- och barnvagnsförråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus, rivning av befintligt miljöhus samt uppställning av sopskåp.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (portal).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av tälthall (skyddsobjekt-sekretess).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör).
Leverans och montage omrörare i avloppsreningsverk , Malmö
Avser leverans och montage av 2 st bafflar, en omrörare och en skumbrytare med tillhörande utrustning samt el. Rivning och skrotning av befintliga omrörare.
Inköp av cykelservicestation i Malmö
Avser inköp av cykelservicestation till Malmös cyklister.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: