Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Igångsättning tidigast Q1 2018. Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Nybyggnad av besiktningshall samt tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation för lastbilar samt biltvätt.
Nybyggnad av slaggsorteringsanläggning/byggnad i Malmö
Avser en slaggsorteringsanläggning (process) samt nybyggnation av en slaggsorteringsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 22018. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Limhamn
Avser uppförande av en ny dagvattenpumpstation. Avser även ny ledningsdragning mellan stationen och intilliggande brunn samt från stationen till en ventilkammare på trycksidan.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Nybyggnad av biltvätthall i Malmö
Rollover tvätt. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Malmö
Ändring av industri till livsmedelstillverkning - utvidgning av lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Ändring av kallager till bilverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändring av lager- och industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Rivning samt nybyggnad av plåthall.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnad.
Rivning av lager i Malmö
Rivning av lager.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Om- och tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya fönster samt utvändig utrymningstrappa) samt invändig ombyggnad.
Nybyggnad av kallager i Malmö
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av verkstad i Malmö
Nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak, fasadändring (markis) samt ändrade mått utrymningstrappa.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av sophus samt skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av tälthall (skyddsobjekt-sekretess).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av 2 tälthallar.
Ombyggnad av tvätthall i Malmö
Ombyggnad av industrihall/biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av cykelförråd samt nybyggnad av cykelförråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av hodda (hodda 33).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av 3 st byggnader.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Rivning av befintligt sophus samt nybyggnad av sophus.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av samt nybyggnad av fiskehodda (hodda nr 37, sumphamnen).
Rivning av pumpstation i Malmö
Rivning av underjordiskt pumprum.
Nybyggnad av lager i Malmö
Tidsbegränsat bygglov gällande lager Kvävet 11,13.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av förråd samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av sophus och förråd.
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av teknikutrymme, nybyggnad av skärmtak samt ny placering av silos.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Återuppbyggnad av sophus och cykelskjul.
Rivning av förråd i Sege Park, Malmö
Rivning av byggnader (hela byggnad a samt komplementbyggnader).
Leverans och montage omrörare SJR J1 , Malmö
Avser leverans och montage av 2 stycken bafflar, en om-rörare och en skumbrytare med tillhörande utrustning samt el. Högtryckstvätt invändig rötkammare, slamsugning och bortforsling. Plats anvisas inom Sjölunda för tippning. Rivning och skrotning av befintliga omrörare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadmaterial).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring, ny plåt i graftitgrå kulör med sinusprofil.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring av lagerhall, uppställning av miljöstation samt uppsättning av skyltar.
Inköp av cykelservicestation i Malmö
Avser inköp av cykelservicestation till Malmös cyklister.
Rivning av växthus i Malmö
Rivning av växthus.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: