Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 2 plan inrymmande kontor och lager.
Nybyggnad av industri, kontor m.m.i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp inrymmande industri, kontor och lager.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i 1 plan inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad av kontor- och industribyggnad i Vintrie.
Avser nybyggnad av kontor och industribyggnad. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges. Tomtyta: 3000 m2.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Avser fasadändring (byte av fönster, nytt skärmtak, ommålning) samt nybyggnad av sophus och carport.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.
Renovering av tvättstugor i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017 Avser renovering av tvättstugor i källarplan i 6 huskroppar, (1 tvättstuga/huskropp) Arbetena avser främst målningsarbeten, plattsättning samt nya maskiner.
Nybyggnad av biltvätt i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av bilvårdsanläggning. "Gör-det-själv-hall". Markyta: 2000 m2.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Nybyggnad av lager i Malmö
Avser nybyggnad av lager med en yta på 1000 m2. Färdigsällandetid: maj/juni 2017.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadmaterial).
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya glaspartier) samt ändring av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av verkstad i Malmö
Nybyggnad av verkstad och kontor.
Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Nybyggnad av besiktningsstation och biltvätt.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Nybyggnad av produktionshall.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager/verkstad inkl solceller.
Tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Tillbyggnad av maskinrum samt ny kondensor och skorsten.
Tillbyggnad av mejeri i Malmö
Tillbyggnad av reningsverkshall.
Tillbyggnad av utlastningshall i Malmö
Tillbyggnad av utlastningshall samt rivning av befintlig utlastningskaj.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnader samt skärmtak.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.
Ombyggnad av lager i Malmö
Ändring av industri till lager.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Rivning av cistern i Malmö
Rivning av oljetankar.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak.
Rivning av sophus i Malmö
Rivning av sophus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för underjordsbehållare för avfall.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av garage (förråd).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Uppställning av sopskåp samt nytt förråd.
Ombyggnad av skärmtak i Malmö
Ändring (av skärmtak).
Ombyggnad av förråd i Malmö
Ändring (förråd och soprum).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (uppställning av soptunnor).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnad (sydvästra delen).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av väderskydd (hlp tenorgatan a).
Tillbyggnad av skorsten i Malmö
Fasadändring (skorsten för ånggenerator).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Fasadändring, uppförande av cykelskjul samt ändring av utemiljö.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Avser tillbyggnad av en murad lagerhall för däckverkstad.
Utbyte av pumpar till anläggningar i Malmö
Avser byte av pumpar till Malmö Stad Stadsfastigheters byggnader och anläggningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av stall i Malmö
Nybyggnad av et t mindre stall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Nybyggnad av växthus. Arbetet utföres inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: