Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lund

Nybyggnad av radhus i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 till 3 plan, fördelad i 3 huskroppar.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för montering av solpaneler på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med förbindelsegång samt utvändig ändring med ny trappa och nya dörrar.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för tillbyggnad av padeltennishall med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för tillbyggnad av skola med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Lund
Bygglov för uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av återvinningsstation/underjordsbehållare för avfall Norra Fäladen 1:10,1:11,1:12.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, solceller.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: