Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskningslokaler, bostäder mm i Lund
Område som planeras bebyggas mellan de två stora forskningsanläggningarna på Brunnshög. Avser lokaler för forskning, övernattningsrum, hotell, restaurang, gym mm.
Nybyggnad av pilotproduktionsanläggning i Lund
Avser nybyggnad av en pilotproduktionsanläggning för nanotekniprototyper, en anläggning från forskning till fullskalig till produktion samt elektronikrum, vibratorfritt um m.m.
Nybyggnad av radhus i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 till 3 plan, fördelad i 3 huskroppar.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Nybyggnad av industrihus i Lund
By 118, bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Lund
Bygglov för uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöstation samt plank.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för uppförande av vattenkiosk Stora Råby 32:33,Harven 1.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad, samt mur.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: