Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lund

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden och entreprenad för process-El/Instrument/Styr, samt process-rörinstallationer för pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för rivning samt till- och ombyggnad av industrilokal.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av återvinningsstation/underjordsbehållare för avfall Norra Fäladen 1:10,1:11,1:12.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för montering av solpaneler på industribyggnad.
Utvändig renovering av gårdshus samt ombyggnad till lager, Lund
Projektets omfattning har ändrats, omfattar bara utvändig renovering av gårdshus. Tanken är att bevara den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: