Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lund

Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2
Etapp 3 avser uppförande av 17-18 byggnader, bla målbyggnad, exprimenthallar, forskningslokaler, logistikbyggnad, sprinklerbyggnad mm. Arkitekt för gestaltningen är Henning Larsen Architects. Total investeringskostnad är 16,9 mdkr. (1,8 miljarder euro).
Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Nybyggnad av labmedicinskt centrum i Lund
Avvaktar beslut. Utredning skall genomföras. Planer finns för nytt toppmodernt labmedicinskt centrum.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av produktionslokaler i Veberöd
Projektet avser en produktionslokal på 3000 kvm delvis 2 plan.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för nyrötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart och kostnad uppskattad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Förfrågan använda fastigheten till industri.
Ombyggnad av verkstad i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till utbildningslokal och verkstad.
Nybyggnad av cistern i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande av tank.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov/rivningslov för uppförande väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul Vildanden 4,5,6,7.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av miljö- och cykelhus, samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus, utvändig ändring samt stödmur och befintligt miljöhus rivs.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för uppförande av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lager- /industribyggnad, installation av solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lager-/industribyggnad, ny entré.
Utvändigt underhåll av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad med flytt av skorsten.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Lund
Rivningslov för rivning av väderskydd.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning lada.
Ombyggnad av bilverkstad i Lund
Avser uppsättning av skiljevägg i industribyggnad (bilverkstad) samt utvändig ändring med ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: