Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lund

Nybyggnad av distributionscenter, hjälpmedelsverksamhet mm i Lund
Projektet avser nybyggnad av en omlastningscentral, hjälpmedelsverksamhet, utbyggnad av centrallager samt flytt av befintlig dagvattenkulvert.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund
Projektet omfattar 23 stycken radhus mellan 112-150 kvm i 2 samt 2,5 plan i en stycke bostadsrättsförening.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast 2017.
Nybyggnad av lager i Lund
Uppförande av lagerbyggnad med måtten 70x50 meter samt skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation samt VA-ledningar i Brunnshög, Lund
Objektet avser nyanläggning av vatten, avlopp och dagvattenledningar för utveckling av Brunnshög. I projektet ingår anläggandet av en stycken avloppspumpstation. Vattenledningarna består av en dimension 250 ledning för högzon och en dimension 250 för superhögzon. Tryckavloppsledningarna består av en dimension 225 samt en dimensions 355. Självfallsledningar består av en dimension 200, 250 samt 315 för avlopp och för dagvatten dimension 500, 800 och 1000. Samt uppsamlande ledning för åkerdränering dimension 300.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Uppförande av byggnad för pumpstation i Lund
Avser markarbeten och uppförande av byggnad som ska användas som pumpstation. Entreprenaden omfattar i huvudsak endast färdig byggnad med el - och VVS-installationer för byggnaden och entreprenad för process-El/Instrument/Styr, samt process-rörinstallationer för pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för rivning samt till- och ombyggnad av industrilokal.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning lada.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av cykelskjul Vildanden 4,5,6,7.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för uppförande av miljö- och cykelhus, samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus, utvändig ändring samt stödmur och befintligt miljöhus rivs.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för uppförande av miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lager- /industribyggnad, installation av solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lager-/industribyggnad, ny entré.
Ombyggnad av bilverkstad i Lund
Avser uppsättning av skiljevägg i industribyggnad (bilverkstad) samt utvändig ändring med ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: