Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lomma

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.
Nybyggnad av lager och butik i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av lager och butik. Avser ett markområde på 4625 m2
Nybyggnad av lager och kontor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerlokaler för E-handel. I projektet ingår även en mindre del kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Tillbyggnad av industribyggnad.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Tidsbegränsat loc för 3 bodar (2 personal, 1 hygien).
Nybyggnad av återvinningsstation i Lomma
Tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Lomma
Nybyggnad av fast cistern för kemisk produkt.
Åtgärder i avloppsreningsverk i Lomma
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Projektet avser ny slamskruvpress i Borgeby avloppsreningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: