Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lomma

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.
Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.
Ändring av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Påbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: