Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Gröna lund 9, järnvägsgatan 17 - anmälan om ombyggnation av ventilation och brandskydd.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Neptun 29 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och tvättstuga.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6 - ansökan om rivningslov för rivning av båghall.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Spaden 6, redskapsvägen 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hall.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Svarvaren 20, fröjdenborgsgatan 20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Karlslund 1:1, hjelmar brantings väg - ansökan om bygglov för placering av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Kopplingen 3, varvsvägen 125 - ansökan om bygglov för montering av cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5 - ansökan om bygglov för montering av manuell port.
Rivning av pumpstation i Landskrona
Lundåkra 1:1, södra kajgatan - ansökan om rivningslov för rivning av befintligt pumphus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.
Montage av solcellsanläggning på renhållningsanläggning i Landskrona
Projektet avser leverans och montage av komplett solcellsanläggning på taket till renhållningsanläggning Stuverigatan 25 Landskrona.
Nybyggnad av miljöhus i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av miljöhus, yta ca 20 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser att plocka fram fönster som är igenstängda.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: