Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ny kammare vid vattenverk Landskrona
Avser ny mätkammare samt elhus vid Säby vattenverk. /Kopparhögarnas koloni.)
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Fläkten 2, gubbhögsgatan 14, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2022-11-14 för nybyggnation av tältbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Citadellstaden 3:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för en ny återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Landskrona
Fosfaten 17 , v. kajgatan 30- ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Lundåkra 1:1 - anmälan om installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 50-60 - ansökan om bygglov för ny miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 72:2 - ansökan om bygglov för renovering samt uppförande av två förråd/miljöhus.
Rivning av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 72:2, skolvägen 4 - ansökan om bygglov för fasadändringar och rivningslov för skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Uppställning av silon i Landskrona
Avser uppställning av två stycken silor vid befintlig industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov för fasadändringar samt uppförande av skärmtak.
Rivning av magasin i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden på fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: