Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Ny kammare vid vattenverk Landskrona
Avser ny mätkammare samt elhus vid Säby vattenverk. /Kopparhögarnas koloni.)
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Preliminär igångsättning under oktober 2017. Avser nybyggnad av fristående byggnad med tvättstuga och miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov för fasadändringar samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av kallförråd i Landskrona
Vevstaken 17, stuverigatan 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kallförråd och entré samt nya skyltar.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2022-11-14 för nybyggnation av tältbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - anmälan om rivning för flytt av miljöhus och bygglov för ny placering av miljöhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Citadellstaden 3:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för en ny återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Landskrona
Fosfaten 17 , v. kajgatan 30- ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring Bilprovet 2,5.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 50-60 - ansökan om bygglov för ny miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 72:2 - ansökan om bygglov för renovering samt uppförande av två förråd/miljöhus.
Rivning av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 72:2, skolvägen 4 - ansökan om bygglov för fasadändringar och rivningslov för skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Lundåkra 1:1 - anmälan om installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lyran 2, norreborgsvägen 24 -anmälan enligt attefall för nybyggnad av förråd.
Rivning av magasin i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden på fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: