Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd, 2017 alternativt 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Neptun 29 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och tvättstuga.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Spaden 6, redskapsvägen 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hall.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Gröna lund 9, järnvägsgatan 17 - anmälan om ombyggnation av ventilation och brandskydd.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 7, ödmansgatan 31 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Karlslund 1:1, hjelmar brantings väg - ansökan om bygglov för placering av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Kopplingen 3, varvsvägen 125 - ansökan om bygglov för montering av cistern.
Nybyggnad av miljöhus i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av miljöhus, yta ca 20 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: