Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).
Takarbeten på industribyggnad i Kristianstad
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Den nuvarande takkonstruktionen består av stålbalkar, takåsar av trä samt råspont av papp. Det nya taket skall vara självvärnade plåt med isolering och papp.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Nybyggnad verkstad, industri.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lokal för lager och personalutrymme.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Tillbyggnad av vattenverk.
Utvändigt underhåll av verkstad i Kristianstad
Utvändig ändring av verkstad, industri.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industri. Ansökan om bygglov. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus, cykelhus och plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av två pumpstationer för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av två vindskydd samt en toalett för friluftslivet.
Nybyggnad av biltvätt i Kristianstad
Nybyggnad av tvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av tältlagerbyggnad tidsbegränsat tom 2022-07-20.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Inredande av 17 lagerlokaler i bef byggnad. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 1 st barnvagnsförråd samt utvändig ändring av 2 st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd, kameratorn och resultattavla.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: