Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kristianstad

Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Inklädning av destillationsbyggnad i Kristianstad.
Projektet avser inklädning av industritorn, stålkonstruktion samt rostfritt nät.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).
Takarbeten på industribyggnad i Kristianstad
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Den nuvarande takkonstruktionen består av stålbalkar, takåsar av trä samt råspont av papp. Det nya taket skall vara självvärnade plåt med isolering och papp.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser byte av tak och väggar av industrihus.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Nybyggnad verkstad, industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Kristianstad
Utvändig ändring av verkstad, industri.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lokal för lager och personalutrymme.
Tillbyggnad av kallager i Kristianstad
Tillbyggnad kallager, tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Uppsättning av skärmtak över källarentréer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Uppsättning av återvinningsstation 2435.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av två pumpstationer för spillvatten.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för Åhus Gasol AB.
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för provisorisk panncentral och oljetank.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält på Lilla Torg - La Cucina.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 1 st barnvagnsförråd samt utvändig ändring av 2 st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd, kameratorn och resultattavla.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av IBC-lager.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: