Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avstyckning av tomt för nybyggnation av industrihotell.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industri. Ansökan om bygglov. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad och nya parkeringar.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad, avser betongstöd som ska tas bort.
Tillbyggnad av skärmtak i Kristianstad
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kylhus i Kristianstad
Uppställning av fristående kylcontainer samt uppsättning av 2 st fasadskyltar.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Inredande av 17 lagerlokaler i bef byggnad. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Nybyggnad av tvätthall i Kristianstad
Nybyggnad av biltvätt med 4 tvättbås.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus, cykelhus och plank.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Nybyggnad av ovanjords drivmedelscistern till bef bensinstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av två vindskydd samt en toalett för friluftslivet.
Nybyggnad av biltvätt i Kristianstad
Nybyggnad av tvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av tältlagerbyggnad tidsbegränsat tom 2022-07-20.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: