Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Klippan

Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Byggnation och montering av säkerhetsluckor på avfallsanläggning i Klippan
Avser nytillverkning av tre säkerhetsluckor, installation av säkerhetsluckorna samt ombyggnad av befintlig komprimatorstation för anpassning till de nya luckorna. Byggnationen omfattar även montage av hydraulik för öppning och stängning av luckorna.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lagertält.
Rivning av industrihus i Klippan
Rivning av industrilokal.
Ombyggnad av förråd i Klippan
Ändrad användning till förvar för migrationsverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: