Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Höganäs

Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av labb-lokaler i 2 plan med en yta på 1300 m2.
Markområde för verksamhetslokaler och ev handel i Höganäs
Markområde finns för 2500 m2 verksamhetslokaler och handel. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.
Nybyggnad av montagehall i Höganäs
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.. Avser prefab hall.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning eventuellt andra halvåret 2017. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Ombyggnad av lager i Höganäs
Ändrad användning från uppställning av bilar till lager (däckhotell).
Tillbyggnad av industrihus i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, 3 st skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Höganäs
Nybyggnad av skärmtak och container.
Ändring av bostad till verksamhet i Höganäs
Ändrad användning från bostad till verksamhet.
Överbyggnad för spillhantering i Höganäs
Projektet avser att bygga in en ca 20 m2 överbyggnad för spillhantering. Uppskattad byggkostnad. Igångsättning tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: