Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Höganäs

Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Avser nybyggnad av småindustri för uthyrning. Markyta: 9000 m2. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.
Utbyte av gaspanna vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser rivning av bef gaspanna samt installatin av 2 st nya kondenserande gaspannor mm samt att bygga om och anpassa undercentralen i Kastanjegården/Korttidsenheten.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av pumpstation i Höganäs
Avser ombyggnad av pumpstation vid Ingelsträde.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Rivning av lagerbyggnader, ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring av lager.
Nybyggnad av tvätthall i Höganäs
Nybyggnad av biltvätt samt byggnad för uthyrning.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Höganäs
Nybyggnad av pannanläggning för växthusproduktion samt servicebyggnad med nya toaletter.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Nybyggnad av pellets silo (byter ut bef silo till större).
Nybyggnad av sophus i Höganäs
Nybyggnad av sopförvaring.
Ombyggnad av industrihus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Höganäs
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av bef pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Höganäs
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: