Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager. Ny dörr i fasad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: