Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta:150000 m2.
Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde till försäljning för industri och logistikverksamhet i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen Avser ett markområde på 33000 m2 mark för industri- och logistikverksamhet.. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industri- och logistikverksamhet.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning.
Nybyggnad av bilhall i Väla Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av bilhall med lager, verkstad och kontor. Total yta: 2500 m2.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ändring av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av omklädningsrum m.m.i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum och verkstad. samt ändring av bef del.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av biltvätt, Bygglov uppförande av skylt Grusvagnen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lokaler för beredningsyta och frys.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd Planteringen 2:1,3:1,5:1,4:9.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd Planteringen 2:31,2:32.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av förråd i Helsingborg
Bygglov fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av ladugård i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av ladugård.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Rivning av industri/lager.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av informationsbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad Infanteriet 1,2.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Nybyggnad av väderskydd på två fastigheter.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Nybyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager.
Rivning av lager i Helsingborg
Avser rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: