Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Projektet ligger på is. Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: ca 10000-15000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad med lagerlokaler.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser fasadändring av industri/lager.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lokaler för beredningsyta och frys.
Nybyggnad av växthus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av verkstad och omklädningsrum samt ändring av bef del.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad, Planteringen 1:44,1:45.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av bod.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Rivningslov rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industri/lager, Bygglov fasadändring av industri/lager - ändring av fönster Iris 6.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av skola med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser installation av solpaneler.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov anläggning av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov anläggning av väderskydd, beslysningmaster mur och markarbeten.
Utvändigt underhåll av förråd i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förrådbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager - solpanel på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: