Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde på 67000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.
Tillbyggnad av lagerterminal i Helsingborg
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ca 5000 m2 tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg
Avser nybyggnad av smältverk/processbyggnad för svavel 100 kvm samt magasin för svavellagring 1500 kvm. Uppskattad byggstart.
Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager och kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.
Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad
Igångsättning under 1:a halvåret 2017. Avser genomförande av våtmarksanläggning i Välinge.
Installation av solceller på logistik- och industrihus i Helsingborg
Igångsättning troligtvis under 2017. Planer finns för installation av solceller på tak på logistik- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager. Ny dörr i fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av lasthus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager. 8 nya lasthus med taklutning.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av verkstad, lager samt produktionsytor.
Rivning av stall i Helsingborg
Rivningslov rivning av brandskadat stall.
Tillbyggnad av kallager/utställningslokal i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kallager/utställningslokal men en yta på ca 200 m2. I projektet ingår även rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri - gäller hus 2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring samt invändig ombyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt gatukök.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lager samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av pumphus Örby 18:1,19:1.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager, skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov anläggning av cisterner.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov uppförande av cistern.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Helsingborg
Bygglov fasadändring av pumpstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: