Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Burlöv

Nybyggnad av serviceanläggning i Stora Bernstorp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av serviceanläggning för lastbilar och bussar med tillhörande kontorsytor, ca 2300 m2.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Anbud kommer att infordras på arbetet.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Utvändig renovering av Kronetorps mölla i Arlöv
Entreprenaden omfattar utvändiga åtgärder avseende Kronetorps mölla, en sk Holländare, uppförd år 1841. Arbetet inbegriper olika hantverk såsom timring, murning, målning, snickeri. K-märkt hus.
Ombyggnad av lager i Burlöv
Rivningslov och bygglov för hyresgästanpassning och ventilation, hammarvägen 17, arlöv,tågarp 16:37 och tågarp 16:41.
Nybyggnad av kallförråd i Burlöv
Byggstart så snart som bygglov har beviljats.
Nybyggnad av pumpstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad, om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation, ts grönvägen, arlöv.
Tillbyggnad av rökeri i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad, gamla kyrkvägen 1, arlöv.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för tälthall, gullrisvägen 6, arlöv.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i Arlöv
Avser utbyte av befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande komponenter i fjärrvärmecentralen på Dalbyvägen 51 i Arlöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: