Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Burlöv

Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Rivning och sanering i del av fastighet, samt nytt tak på befintlig fastighet. Plåtarbeten.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av sockerbruk i Burlöv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av verkstad i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av verkstad, arlöv.
Tillbyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad staffanstorpsvägen 113 a, arlöv.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Bygglov för uppförande av tälthall, hantverkaregatan 6, arlöv.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Burlöv
Bygglov för fönster i förråd, dalslundsvägen 162, åkarp.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i Arlöv
Avser utbyte av befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande komponenter i fjärrvärmecentralen på Dalbyvägen 51 i Arlöv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: