Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Bjuv

Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Planer i tidigt skede. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Igåängsättning tidigast 2018. Konsult gällande tillståndsansökan: ÅF i Malmö.
Rivning av fastigheter i Bjuv
Objektet består av rivning av en större fabriksbyggnad avsedd för produktion, verkstadslokaler, 2 separata kontorsdelar, garage, 1 bostad och 1 st oljecistern.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus Enhörningen 2,3.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om rivningslov samt bygglov för miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: