Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Åstorp

Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ombyggnad.
Rivning av förråd i Åstorp
Ansökan - rivning av befintlig byggnad för att göra p-platser.
Tillbyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åstorp
Ansökan - bygglov byte av gångdörr.
Tillbyggnad av kallager, skärmtak i Åstorp
Ansökan - bygglov, tillbyggnad, nytt kallager och skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Ansökan - bygglov.
Rivning av lager i Åstorp
Ansökan rivningslov industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Avser ändrad användning lokal, invändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: