Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Tillbyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager/förråd, tillbyggnad av lager och rivning av förråd och kontor.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus, tillbyggnad av flerbostadshus (fläktrum) samt utvändig ändring av garage.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad - förråd.
Nybyggnad av cistern i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av markförlagt k-cistern.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: