Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Ängelholm

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet/lagerbyggnad.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser inklädnad av skärmtak, samt kylsluss till lastbrygga.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.
Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: