Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bageri.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av stall med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av trapptorn till oljecistern.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tältmagasin.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; bod samt rivning av befintliga bodar.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: