Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Norrköping
Verkstad, kontor och installationslokaler
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inreda ytterligare lokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad samt rivning och tillbyggnad av befintlig.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; bod samt rivning av befintliga bodar.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förrådsbyggnad för pelletpanna.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Anläggande av pumpstation och ledningsdragning i mark; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Anläggande av upplag.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad, tillfällig åtgärd.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: