Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad, cistern, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; materialbod.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; växthus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnader; förhandsbesked.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av stall med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av staket och komplementbyggnad; cykelförråd och soprum samt rivning av skjul.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tältmagasin.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av befintliga byggnader.
Rivning av lastkaj i Norrköping
Rivning av delar av byggnad, lastkajer med tillhörande skärmtak samt cisternfundament.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad; skorstenar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: