Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Motala

Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industri mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är industri, diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel och ev. restaurang.
Tillbyggnad av industri i Norrsten
6-7000 kvm tillbyggnad av industri
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstad/garage/kontor.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Ändring av flerbostadshus - skärmtak.
Rivning av byggnad i Motala
Rivning av avloppsstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av två st skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd - betongförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt två skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader och skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader samt skärmtak - tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: