Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Linköping

Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - nya fönster.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och en dörr.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningslov för rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: