Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Linköping

Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.
Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för 2 st gasförråd samt 1 st kvävetank.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för 3 st cykeltak.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för förrådstält hus 982.
Nybyggnad av kylhus i Linköping
Bygglov för kylcontainer.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagerhall (tält).
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, rivning av befintliga samt fasadändring med ny dörr Osthyveln 1,2,3,4.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över parkering och fasadändring med 1 ny pardörr.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd (jc decaux).
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd i lekmiljö.
Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till uthyrning av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked ändrad verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tak över cykelparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler, fasadändringar (nya portar, dörrar, fönster och entrétak) samt uppställning av container.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsrum.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak på Malmen i Linköping
Avser nybyggnad av skärmtak ca 600 kvm på Malmen i Linköping.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad (ändrad planlösning, va, ventilation, hiss) samt fasadändring (fönster och vikportar). ca 70-80 kvm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: