Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Linköping

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i industrilokaler och kontor.
Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd (jc decaux).
Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till uthyrning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av betongindustri i Linköping
Bygglov för mobil betongfabrik, kontorsbaracker, container och spolanläggning.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för cykeltak och mur.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov tält.
Nybyggnad av skärmtak på Malmen i Linköping
Avser nybyggnad av skärmtak ca 600 kvm på Malmen i Linköping.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad (ändrad planlösning, va, ventilation, hiss) samt fasadändring (fönster och vikportar). ca 70-80 kvm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: