Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av växthus i Linköping
Ett nytt sorts växthus för att odla mat på höjden i storstäder, ett internationellt forskningscenter för stadsodling, en demo-anläggning för svensk miljöteknik och ett klimatsmart sätt att ta tillvara spillvärme och koldioxid från industrin. Växthuset ett nytt landmärke för linköpingsborna. Växthuset, som Plantagon har utvecklat tillsammans med Sweco, är anpassat för vertikal och utrymmesbesparande odling av livsmedel i stadsmiljö. I Linköping planerar man att tillsammans med olika partners utveckla integrerade lösningar för energi, spillvärme, avfall, koldioxid och vatten.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Norrköping
Verkstad, kontor och installationslokaler
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Ombyggnad av luftarsystem i reningsverk i Finspång
Denna upphandling avser: Nybyggnation, installation och programmering av nya apparatskåp till fullt fungerande anläggning, samt demontering av befintlig utrustning.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Yttre renovering av ladugård mm i Alvastra Kungsgård, Ödeshög
Avser byte av fasad, renovering av tak samt markarbeten. Anbudet ska delas upp på: 1. Mark- och fasadarbeten samt 2. Omläggning av yttertak.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad samt rivning och tillbyggnad av befintlig.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnader och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Tillbyggnad industri, rivning av befintlig sluss.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Åtvidaberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av sophus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Rivning av lager i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad Häxan 2,5.
Utvändigt underhåll av industrihus i Boxholm
Skyltar, ändring fasadkulör.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inreda ytterligare lokal.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av torkanläggning i Österbymo
Ansökan om uppförande av torkanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillfällig åtgärd; kontorsmoduler Ubbarp 1:13.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - nya fönster.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av takkonstruktion från plant tak till sadeltak.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Höjning av tak på industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Nybyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och en dörr.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Anläggande av pumpstation och ledningsdragning i mark; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Anläggande av upplag.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Mjölby
Anmälan rivning av del av skorsten.
Nybyggnad av skärmtak i Mjölby
Anmälan, uppförande av fyra väderskydd samt skärmtak till byggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad Tyrislöt 1:66.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd - betongförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av uthus i Motala
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Rivning av byggnad i Motala
Rivning av avloppsstation.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad, tillfällig åtgärd.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av byggnad runt bef cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av databod.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förrådsbyggnad för pelletpanna.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - tillbyggnad med balkong.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: