Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av växthus i Linköping
Ett nytt sorts växthus för att odla mat på höjden i storstäder, ett internationellt forskningscenter för stadsodling, en demo-anläggning för svensk miljöteknik och ett klimatsmart sätt att ta tillvara spillvärme och koldioxid från industrin. Växthuset ett nytt landmärke för linköpingsborna. Växthuset, som Plantagon har utvecklat tillsammans med Sweco, är anpassat för vertikal och utrymmesbesparande odling av livsmedel i stadsmiljö. I Linköping planerar man att tillsammans med olika partners utveckla integrerade lösningar för energi, spillvärme, avfall, koldioxid och vatten.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Utbyggnad ac verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Uppbyggnad av djurstall och personallokal i Linköping
Återuppbyggnad av djurstall 900 kvm och personallokal 50 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Ny/tillbyggnad av affärshus och lastgård i Linköping
Tillbyggnad av affärshus och lastgård ca 1000 kvm
Tillbyggnad av mejeri på Herrsäter i Åtvidaberg
Tillbyggnad av magasinet med ett mejeri som innehåller produktion, lager och personalytor, inklusive markarbeten på tomt.
Yttre renovering av ladugård mm i Alvastra Kungsgård, Ödeshög
Avser byte av fasad, renovering av tak samt markarbeten. Anbudet ska delas upp på: 1. Mark- och fasadarbeten samt 2. Omläggning av yttertak.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (kaphall), rivning av befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - omfärgning av fasad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnader och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri, ombyggnad, fasadändring samt silo.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av sophus.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av industrihotell, verkstadslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Kisa
Nybyggnad av tvätthall för fordonstvätt.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler, kontor, lager och tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industribyggnad, kulörbyte.
Ombyggnad av magasin i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av virkesmagasin.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Anläggande av upplag.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bodetablering och upplag.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av sluss med skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Ombyggnad av skärmtak i Motala
Flytt av fristående skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av uthus i Motala
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av stolplada.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av cykelförråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av kutterspånslada.
Tillbyggnad av lastkaj i Norrköping
Tillbyggnad av lastbryggor.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av tank och väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
tillbyggnad av vårdlokaler med skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Uppförande av byggbodar i två plan.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av byggnad runt bef cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av databod.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förrådstält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: