Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.
Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.
Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.
Nybyggnad av produktionshall i Åtvidaberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Tegellöten 1:3
Bygglov tillbyggnad 24*30 m
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Motala
Ändring av flerbostadshus - tvättstuga.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av kvarn i Ydre
Renovering av Råås Kvarn behövs då stenfoten delvis rastat vid en storm.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nyb- industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig hall l på fastigheten ukreda 1:91.
Nybyggnad av cistern i Ödeshög
Ansökan om bygglov för uppställande av cistern för drivmedel.
Ombyggnad av industribyggnad i Ödeshög
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - snusfabrik.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring på industri-/lagerbyggnad, insättning av dörr och port.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, rivning av befintliga samt fasadändring med ny dörr Osthyveln 1,2,3,4.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över parkering och fasadändring med 1 ny pardörr.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för förrådstält hus 982.
Nybyggnad av kylhus i Linköping
Bygglov för kylcontainer.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagerhall (tält).
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för 2 st gasförråd samt 1 st kvävetank.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för 3 st cykeltak.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd (jc decaux).
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd i lekmiljö.
Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till uthyrning av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler, fasadändringar (nya portar, dörrar, fönster och entrétak) samt uppställning av container.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsrum.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tak över cykelparkering.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked ändrad verksamhet.
Nybyggnad av cistern i Boxholm
Gasolanläggning.
Tillbyggnad av silo i Vadstena
Bygglov tillbyggnad, pelletssilo.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad; skorstenar.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.
Nybyggnad av industribyggnad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; pumphus.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad, cistern, tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: