Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.
Nybyggnad av produktionshall i Åtvidaberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Tegellöten 1:3
Bygglov tillbyggnad 24*30 m
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Motala
Ändring av flerbostadshus - tvättstuga.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstad/garage/kontor.
Renovering av kvarn i Ydre
Renovering av Råås Kvarn behövs då stenfoten delvis rastat vid en storm.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nyb- industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrifastighet med lager och kontor.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i industrilokaler och kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal och ändring av marknivån.
Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring på industri-/lagerbyggnad, insättning av dörr och port.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för cykeltak och mur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Ödeshög
Ansökan om bygglov för uppställande av cistern för drivmedel.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av betongindustri i Linköping
Bygglov för mobil betongfabrik, kontorsbaracker, container och spolanläggning.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för väderskydd (jc decaux).
Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till uthyrning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Boxholm
Gasolanläggning.
Tillbyggnad av silo i Vadstena
Bygglov tillbyggnad, pelletssilo.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad; skorstenar.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av oljecistern samt rivning av 2 st befintliga.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av komplementsbyggnad, Strandskyddsdispens för tillbyggnad/ombyggnad av komplementbyggnad. Åtvidaberg 5:8.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader och skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av stall med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av affär - skärmtak.
Rivning av industrihus i Motala
Rivning av industribyggnader, cistern och bodar, Torpeden 2.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: