Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Norrköping
Verkstad, kontor och installationslokaler
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Ombyggnad av silo till flerbostadshus i Vadstena, etapp 2
Inv. rivning. Ev garage & butikslokaler på första våningen.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 2400 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 8000 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Ombyggnad av luftarsystem i reningsverk i Finspång
Denna upphandling avser: Nybyggnation, installation och programmering av nya apparatskåp till fullt fungerande anläggning, samt demontering av befintlig utrustning.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Rivning av lager i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad Häxan 2,5.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Tillbyggnad industri, rivning av befintlig sluss.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Åtvidaberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad samt rivning och tillbyggnad av befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av växthus i Valdemarsvik
Två stycken växthus.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inreda ytterligare lokal.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillfällig åtgärd; kontorsmoduler Ubbarp 1:13.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - nya fönster.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av torkanläggning i Österbymo
Ansökan om uppförande av torkanläggning.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av takkonstruktion från plant tak till sadeltak.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Höjning av tak på industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättande av tält.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättning av portar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och en dörr.
Nybyggnad av växthus i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av växthus.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Anläggande av pumpstation och ledningsdragning i mark; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Anläggande av upplag.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Mjölby
Anmälan rivning av del av skorsten.
Nybyggnad av skärmtak i Mjölby
Anmälan, uppförande av fyra väderskydd samt skärmtak till byggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för fasadändring (nytt tegeltak) på grindstuga.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad Tyrislöt 1:66.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: