Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt på området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Ombyggnad av luftarsystem i reningsverk i Finspång
Denna upphandling avser: Nybyggnation, installation och programmering av nya apparatskåp till fullt fungerande anläggning, samt demontering av befintlig utrustning.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal och ändring av marknivån.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i industrilokaler och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för nybyggnad bildemontering, hall samt förvaring
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, komplementbyggnad och skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstad/garage/kontor.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av växthus i Valdemarsvik
Två stycken växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av trapptorn till oljecistern.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tältmagasin.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av oljecistern samt rivning av 2 st befintliga.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av två st skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd (tält).
Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd, enligt bygglovsfri åtgärd.
Tillbyggnad av skärmtak i Kisa
Ombyggnad.tillbyggnad av platta på mark för skärmtak.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.
Utvändigt underhåll av förråd i Boxholm
Ta bort fönsterparti på förrådsbyggnader samt målning.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av affär - skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; bod samt rivning av befintliga bodar.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Ändring av flerbostadshus - skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av silo i Vadstena
Bygglov tillbyggnad, pelletssilo.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Bygglov för cistern ovan jord.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för cykeltak och mur.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättning av portar.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: