Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro

Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av företagslager för uthyrning om ca 2800 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av lagerhall och butik om ca 1000 kvm samt 400 kvm skärmtak.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av en verkstad i ett plan om ca 350 kvm.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Pilängen, Örebro
Planer finns på nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.
Nytt industrigolv i Conventum arena i Örebro
Avser rivning av sportgolv och beläggning av industrispackel på ca 3150 kvm golv.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring av kulör på fasader, uppsättning av skyltar och installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring industrilokaler, garageport.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov rivning tält, nybyggnation bod, stödmur och plank samt nya materialupplag.
Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad/restaurangtält.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av processhall i Örebro
Bygglov nybyggnad av processutrustning.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Avser byte till plåtfasad på lager.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: