Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Örebro

Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av terminalbyggnad på 4000 kvm, nybyggnad av kontor på 1300 kvm samt verkstad och tvätthall på ca 1700 kvm.
Nybyggnad av lager, kontor och industrihus på Bettorp
Förstudie pågår. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov uppsättning skylt samt ändring av fasader.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av industri samt parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin (2 st).
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Bygglov ändring av kulör på lagerfastighet, byte av befintliga skyltar samt en ny skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: