Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro

Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av terminalbyggnad på 4000 kvm samt nybyggnad av kontor på 1300 kvm.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.
Nytt industrigolv i Conventum arena i Örebro
Avser rivning av sportgolv och beläggning av industrispackel på ca 3150 kvm golv.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av industri samt parkering.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov uppsättning skylt samt ändring av fasader.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Bygglov ändring av kulör på lagerfastighet, byte av befintliga skyltar samt en ny skylt.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov, flytt av väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring av kulör på fasader, uppsättning av skyltar och installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av lager i Örebro
bygglov nybyggnad av lagertält samt flytt av befintligt tält.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin (2 st).
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov inrättande cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 st väderskydd samt rivning befintliga väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av tegelvägg till plåt, 30 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser installation av garageport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: