Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lindesberg

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.
Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)
Avser efterbehandlingsåtgärder vid Kyrkberget (marksanering).
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 3 st förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: