Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Laxå

Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lager- och kafferosteri samt övernattningsrum.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av komplementbyggnad i Laxå
Befintlig grillplats utformas med tak och sittplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: