Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kumla

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: