Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Avser nybyggnad av Degerfors vattenverk.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av en verkstad i ett plan om ca 350 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Utbyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser eventuell utbyggnad av slamhanteringen vid Bångbro reningsverk.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Pilängen, Örebro
Planer finns på nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad om ca 980 kvm.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.
Nytt industrigolv i Conventum arena i Örebro
Avser rivning av sportgolv och beläggning av industrispackel på ca 3150 kvm golv.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hällefors
Fasadändring på industri/affärslokal.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus samt rivning av bef pumphus. Bygglov för bef bastu.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Fasadändring, målning av fasad.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Askersund
Nybyggnad av grillplats med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad/restaurangtält.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kylrum samt grillplats.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad vid ishall.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av skjul.
Rivning av smältverk i Degerfors
Rivningsanmälan rivning av gamla hyttpipan/smältugn.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivningslov av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av tegelvägg till plåt, 30 kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Nybyggnad av lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov rivning tält, nybyggnation bod, stödmur och plank samt nya materialupplag.
Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring av kulör på fasader, uppsättning av skyltar och installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av komplementbyggnad i Askersund
Byte av takstolar och taktegel på del av byggnad som inte innehåller bostäder.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av processhall i Örebro
Bygglov nybyggnad av processutrustning.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Avser renovering av lastkaj för anpassning till hyresgäst.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Avser byte till plåtfasad på lager.
Renovering av soprum i Nora
Avser renovering av soprum med nya golv, väggar och belysning samt två nya fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser installation av garageport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: