Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Askersund (10)
Degerfors (2)
Hallsberg (3)
Karlskoga (9)
Kumla (11)
Laxå (6)
Lekeberg (1)
Lindesberg (13)
Nora (2)
Örebro (45)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.
Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Avser nybyggnad av Degerfors vattenverk.
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av företagslager för uthyrning om ca 2800 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av lagerhall och butik om ca 1000 kvm samt 400 kvm skärmtak.
Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo samt ombyggnad till kontor.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av manöverhall om ca 80x20 kvm.
Nybyggnad av lager i Lekeberg
Planer finns på eventuell nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av en verkstad i ett plan om ca 350 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av ett industrihus i ett plan om ca 650 kvm.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)
Avser efterbehandlingsåtgärder vid Kyrkberget (marksanering).
Utbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Candles Scandinavias lager i Örebro.
Nybyggnad av industrihus i Pilängen, Örebro
Planer finns på nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Ombyggnad av ventilation i reningsverk i Karlskoga
Objektet avser huvudsakligen nyinstallation av allmänventilation för bassänghallen i Reningsverket Aggerud med erforderliga el- och rörarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Rivning av silo i Örebro
Avser rivning av silo.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad om ca 980 kvm.
Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.
Nytt industrigolv i Conventum arena i Örebro
Avser rivning av sportgolv och beläggning av industrispackel på ca 3150 kvm golv.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st industribyggnader samt miljöbod med carport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av industrilokal samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri Täby-vad 1:13,1:6.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring av kulör på fasader, uppsättning av skyltar och installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring industrilokaler, garageport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kopparberg
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hällefors
Fasadändring på industri/affärslokal.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av växthus i Kopparberg
Nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Askersund
Tillbyggnad av skärmtak för förvaring.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Uppförande av manskapsbodar, förrådscontainers.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Ändrad användning av industri/kontorslokal tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus samt rivning av bef pumphus. Bygglov för bef bastu.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Hällefors
Rivning av sandlada.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av skjul.
Rivning av smältverk i Degerfors
Rivningsanmälan rivning av gamla hyttpipan/smältugn.
Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kopparberg
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Askersund
Nybyggnad av grillplats med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.
Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 3 st förråd.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av 4 st cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av komplementbyggnad i Askersund
Byte av takstolar och taktegel på del av byggnad som inte innehåller bostäder.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov uppställning av lagertält, uppsättning av skyltar 3 st. skyltar utan belysning "open art".
Ombyggnad av bilverkstad i Örebro
Bygglov ändrad användning, från lastbilsverkstad till skadeverkstad för personbilar.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov rivning tält, nybyggnation bod, stödmur och plank samt nya materialupplag.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad/restaurangtält.
Nybyggnad av lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av processhall i Örebro
Bygglov nybyggnad av processutrustning.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av tvätthall i Kopparberg
Avser ombyggnad av del i garage till tvätthall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: