Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av industri/lagerbyggnader i Hallsberg
Ca 45 ha. Markområde till försäljning. Omfattar 250.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av terminalbyggnad på 4000 kvm, nybyggnad av kontor på 1300 kvm samt verkstad och tvätthall på ca 1700 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Avser nybyggnad av Degerfors vattenverk.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Tillbyggnad av panncentral i Örebro
Avser tillbyggnad av panncentralen med ett reservvattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Frövi
Avser anläggande av vägar, gc-vägar och järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 1425458
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som byggs i två etapper. Etapp 1 - Hus A: LOA 1849 kvm inkl. entresol i alla lokaler, LOA 1250 kvm utan entresol. Etapp 2 - Hus B: LOA 688 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Fjugesta
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Ombyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser insättning av filter vid Bångbro reningsverk.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Utbyte av pumpstation i Marieberg, Örebro
Avser utbyte av pumpstation på Bolagsvägen 5 i Marieberg.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Nybyggnad av lager i Fjugesta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m².
Nybyggnad av tvätthall i Örebro
Bygglov nybyggnad av biltvätt samt flera skyltar "okq8".
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd samt parkering.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av industri samt parkering.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av tvätthall i Laxå
Nybyggnad av industribyggnad (tvätt/rekond/bilhall).
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Bygglov ändring av kulör på lagerfastighet, byte av befintliga skyltar samt en ny skylt.
Nybyggnad av växthus i Karlskoga
Nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Nora
Om/tillbyggnad av ekonomibyggnad, ändrad användning, fasadändring och ändring av ventilation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg
Nybyggnad av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av cykelförråd och nybyggnad av cykelförråd och utomhusscen.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Ombyggnad av verkstad i Kumla
Ändrad användning från lager till verkstad/personalutrymmen samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Fjugesta
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Nora
Tillbyggnad av reningsverk med ett garage.
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Tillbyggnad reningsverk med utbyggnad slamcontainerrum.
Ombyggnad av pumpstation i Karlskoga
Ombyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Nora
Skärmtak över befintligt trädäck.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation vid max.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av komplementbyggnad i Laxå
Befintlig grillplats utformas med tak och sittplatser.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt).
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Flytt av ett befintligt lusthus och uppförande av ett nytt lusthus.
Ombyggnad av eldstad i Fjugesta
Installation av eldstad/rökkanal i komplementbyggnad. Byte av värmepannor, från olja till ved och pellets samt ombyggnad av skorsten.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 2st förråd.
Nybyggnad av biltvätt i Karlskoga
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasdändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Askersund
Ändrad användning/ombyggnad till omklädnad/relax samt pool- och maskinrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Ändring av tak på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fjugesta
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Rivning av verkstad i Lindesberg
Rivning av verkstad samt lagerbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad, ändrad användning av industrilokal.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växttunnlar.
Ombyggnad av pumpstation i Degerfors
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: