Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Nybyggnad av industri/lagerbyggnader i Hallsberg
Ca 45 ha. Markområde till försäljning. Omfattar 250.000 kvm.
Ombyggnad av reningsverk i Nora
Avser ombyggnad av Nora reningsverk. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av företagslager för uthyrning om ca 2800 kvm.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrilokal om ca 1600 kvm i två våningar.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser upphandling av ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av kallförråd i Lindesberg.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.
Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.
Nytt industrigolv i Conventum arena i Örebro
Avser rivning av sportgolv och beläggning av industrispackel på ca 3150 kvm golv.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Bygglov för lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov uppsättning skylt samt ändring av fasader.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Nora
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad vid ishall.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivningslov av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Degerfors
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring av kulör på fasader, uppsättning av skyltar och installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov, flytt av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Fasadändring, målning av fasad.
Tillbyggnad av fläktrum i Lindesberg
Fläktrum, lindesbergs lasarett.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nora
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskoga
Nybyggnad av skärmtak mot bef byggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kylrum samt grillplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av tegelvägg till plåt, 30 kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Avser renovering av lastkaj för anpassning till hyresgäst.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov inrättande cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 st väderskydd samt rivning befintliga väderskydd.
Nybyggnad av lager i Örebro
bygglov nybyggnad av lagertält samt flytt av befintligt tält.
Nybyggnad av processhall i Örebro
Bygglov nybyggnad av processutrustning.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin (2 st).
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av en sluss om 2x2 m mellan två lokaler.
Renovering av soprum i Nora
Avser renovering av soprum med nya golv, väggar och belysning samt två nya fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser installation av garageport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: