Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industri/lagerbyggnader i Hallsberg
Ca 45 ha. Markområde till försäljning. Omfattar 250.000 kvm.
Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Avser nybyggnad av Degerfors vattenverk.
Nybyggnad av lager och kontorshus i Örebro
Nybyggnad av lager ca: 3000 kvm. Kontor ca: 4-5000 kvm.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av terminalbyggnad på 4000 kvm samt nybyggnad av kontor på 1300 kvm.
Nybyggnad av lager, kontor och bilhall i Örebro
Avvaktar beslut. Planer finns på nybyggnad av kontor, lager och bilhall. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad och lager i Örebro
Avser nybyggnad av lager- och verkstadslokaler i två våningar på ca. 900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Tillbyggnad av verkstad och personalutrymmen i Örebro
Avser tillbyggnad av verkstad samt personalutrymmen för kommunens vattenmätar-verkstad.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Örebro
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av två lagerhallar om ca 1000 kvm/hall.
Nybyggnad av lager i Fjugesta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lager- och kafferosteri samt övernattningsrum.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokaler med en tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad av industri samt parkering.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri, sopbod, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov uppsättning skylt samt ändring av fasader.
Tillbyggnad av reningsverk i Nora
Tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Tillbyggnad reningsverk med utbyggnad slamcontainerrum.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Utvändigt underhåll av lager i Örebro
Bygglov ändring av kulör på lagerfastighet, byte av befintliga skyltar samt en ny skylt.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov, flytt av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad, tak över befintliga cykelplatser.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Örebro
bygglov nybyggnad av lagertält samt flytt av befintligt tält.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin (2 st).
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad cykeltak.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Avser uppförande av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov inrättande cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 st väderskydd samt rivning befintliga väderskydd.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port).
Tillbyggnad av förråd i Nora
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad vid ishall.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivningslov av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Degerfors
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kylrum samt grillplats.
Ombyggnad av pumpstation i Karlskoga
Ombyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskoga
Nybyggnad av skärmtak mot bef byggnad.
Nybyggnad av förråd i Nora
Nybyggnad av sprängämnesförråd.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av två st lagertält.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lindesberg
Fasadändring vid kontorslokal, skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Lindesberg
Fläktrum, lindesbergs lasarett.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nora
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser installation av garageport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: